ลบ แก้ไข

ทุนโท-เอกที่U. of Melbourne

 
ทุนโท-เอกที่U. of Melbou
University of Melbourneแจ้งกำลังเปิดให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้สมัครนานาชาติ โดยให้เป็นทุนจำนวน 600 ทุน เป็นการทำวิจัยระดับปริญญาโทและเอกไม่จำกัดสาขาสำหรับปีการศึกษา 2018ผลประโยชน์ที่ผู้ได้ทุนจะได้รับมีหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้สมัครแต่ละกรณี เปิดรับใบสมัครถึงสิ้นเดือนธันวาคมศกนี้
            University of Melbourne เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ มีอายุมากกว่า 160 ปี โดยก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1853 ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย และอันดับ 33 ของโลก จากการจัดอันดับโดย Times Higher Education World University Rankings 2015-2016ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่คงความมีคุณภาพและความมีชื่อเสียงมาเป็นเวลานาน และได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย มีนักศึกษาจาก 150 ประเทศทั่วโลกและนักเรียนท้องถิ่นรวมกว่า 50,000 คนในแต่ละปี
          ล่าสุดมมีข่าวการให้ทุนในชื่อ 600 Graduate Research Scholarships at University of Melbourne in Australia, 2018หรือการให้ทุนแก่ผู้สมัครจากต่างชาติ สำหรับภาคการศึกษา 2018-2019 เป็นโปรแกรมทุนวิจัยในระดับ Master หรือ Doctorateไม่จำกัดสาขาโดยผู้สมัครต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีโดยสามารถใช้University of Melbourne TOEFL Institution Code0974 เพื่อแจ้งผลคะแนนโทเฟลในการสมัครครั้งนี้ อย่างไรก็ตามบางคณะที่อยู่ในโครงการให้ทุนครั้งนี้อาจรับผลคะแนนหลาย ๆ แบบ คือIELTS, TOEFL, Pearson Test of English หรือ CAE
         Melbourne Research Scholarship เป็นทุนระยะเวลา 2 ปี ในการทำวิจัยระดับปริญญาโท และ 3 ปี(อาจต่อขยาย 6 เดือน)ในการทำวิจัยระดับปริญญาเอก ส่วนผลประโยชน์ที่ผู้ได้ทุนจะได้รับมีหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้สมัครแต่ละกรณี ซึ่งอาจได้สิทธิ 1 ข้อ หรือมากกว่า จากผลประโยชน์ต่อไปนี้คือ
-ค่าที่พักอาศัย
-ค่าเรียนเต็มจำนวน
-ค่าประกันสุขภาพ
         ผู้สนใจสามารถดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ภายใน 31 ธันวาคม 2018
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES