ลบ แก้ไข

ทุนสาธารณรัฐสโลวัคปี2019

 
ทุนสาธารณรัฐสโลวัคปี2019
รัฐบาลประกาศให้ทุนทั้งปริญญาตรี โท เอก และทุนอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย และศิลปิน แก่ผู้สมัครจากต่างชาติ เพื่อไปศึกษา วิจัย ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐในสโลวัค ประจำปี 2019 เปิดรับใบสมัครถึง 31 ตุลาคม 2018
         สาธารณรัฐสโลวัก เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐเช็ก ทางเหนือติดต่อกับโปแลนด์ ทางตะวันออกติดต่อกับยูเครน ทางใต้ติดต่อกับฮังการี และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับออสเตรีย เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศคือเมืองหลวงบราติสลาวา ปัจจุบันสโลวาเกียเป็นรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งของสหภาพยุโรป
         ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
-มีที่พักในมหาวิทยาลัยให้ พร้อมทั้งอาหารฟรีเช่นเดียวกับนักศึกษาท้องถิ่น
-สิทธิในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของรัฐที่ร่วมโครงการเช่นเดียวกับสิทธิที่ทางรัฐบาลให้กับประชาชนชาวสโลวัค  
- มีที่พักให้ที่บัณฑิตวิทยาลัย และการเลี้ยงอาหารในห้องอาหารในส่วนของพนักงานขององค์กรที่ได้รับการพิจารณา
-มีสิทธิในเรื่องประกันสุขภาพ
-เงินเดือนที่จะได้รับ แยกเป็นดังนี้
a) University student 350 €
b) PhD student 580 €
c)  University teacher/researcher/artist:  
  • without PhD degree (or its equivalent) and less than 4 years of work experience as a university teacher/researcher/artist
580 €
  • with PhD degree (or its equivalent) and less than 10 years of work experience as a university teacher/researcher/artist
850 €
  • with PhD degree (or its equivalent) and more than 10 years of work experience as a university teacher/researcher/artist
1,000 €
 
      สามารถดำเนินการสมัครออนไลน์ ภายใน 31 ตุลาคม 2018 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ต่อไปนี้..,
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES