ลบ แก้ไข

200ทุนรัฐบาลไอร์ริชปี2019

 
200ทุนรัฐบาลไอร์ริชปี201
รัฐบาลสาธารณรัฐไอร์แลนด์ให้ทุนPostgraduate Scholarship แก่ผู้สมัครนานาชาติเพื่อไปทำวิจัยระดับปริญญาโท-เอกที่สถาบันอุดมศึกษาที่นั่น โดยไม่จำกัดสาขา โดยจำนวนเงินทุนสูงสุด 24,000ยูโรต่อปี  ครอบคลุมค่าเรียนและค่าครองชีพ ผู้สมัครต้องจบปริญญาแรกด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
        วัตถุประสงค์ของทุนIrish Government Scholarships for Masters and PhD Degree Courses for International Students 2019เพื่อสนับสนุนผู้สมัครเข้าศึกษาวิจัยในระดับปริญญาโท เอกที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมให้มีโอกาสมาทำวิจัยแบบเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีการเปิดหลักสูตรในมหาวิทยาลัยภายใต้การดูแลของทางสภาวิจัยไอริชที่มีภาระกิจมุ่งสร้างชุมชนวิจัยสร้างสรรค์และมีชีวิตชีวาขึ้นในไอร์แลนด์
         Postgraduate Scholarship  เป็นทุนวิจัยระดับปริญญาโทและเอก สำหรับนักวิชาการจากประเทศต่าง ๆ  โดยไม่จำกัดสาขา หรือ Research Masters or a PhD (either traditional or structured) ขึ้นอยู่กับสถาบันอุดมศึกษาไอริช(Irish HEI)
        สรุปคุณสมบัติผู้สมัคร
-สมัครเข้าศึกษาเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์
-ได้เกียรตินิยมอันดับ1 หรือ 2 ขึ้นไป(first class or upper second-class honours)หรือเทียบเท่าในการศึกษาระดับปริญญาแรก หรือหากไม่มีคุณสมบัติตามนี้ ก็ต้องจบปริญญาโท
-ไม่เคยสมัครแล้วล้มเหลวในโครงการนี้ 2 ครั้ง
-ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาวิจัย อย่างช้าสุด ไม่เกิน 1 st October 2018
-กรณี Research Masters Scholarships ต้องไม่เคยได้รับทุน Council Postgraduate Scholarshipมาก่อน
-หากเป็นผู้สมัครที่มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษตามที่กำหนดเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยที่นี่
          Scholarship Award: 
-A stipend of €16,000 per annum
-A contribution to fees, including non-EU fees, up to a maximum of €5,750 per annum
-Eligible direct research expenses of €2,250 per annum
         ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ภายใน 1 พฤศจิกายน 2018 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ต่อไปนี้..,
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES