ลบ แก้ไข

Adobeให้ทุนสตรีด้านเทคโนฯ

 
Adobeให้ทุนสตรีด้านเทคโน
Adobe Research เชิญนักศึกษาสตรีที่มีผลงานโดดเด่นทุกเชื้อชาติที่กำลังเรียนปริญญาตรีComputer Scienceในมหาวิทยาลัย สมัครชิงทุนAdobe Research Women-in-Technology ประจำปี 2019 ปีนี้มีทุนทั้งหมด 10 ทุนหมดเขตรับใบสมัคร 28 กันยายน 2018
            ทุนการศึกษา Adobe Research Women-in-Technology ให้ความสำคัญกับนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีที่มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นทุกแห่งทั่วโลกและกำลังศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์
            จุดมุ่งหมายของทุนการศึกษาคือการนำความหลากหลายทางเพศ(เพิ่มผู้เชี่ยวชาญสตรี)มาสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ภายใต้กลุ่มคนที่หลากหลายมาร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
          ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
-ทุนมูลค่า $10,000(จ่ายครั้งเดียว)
-สมาชิกCreative Cloud เป็นเวลาหนึ่งปี
-ตำแหน่งที่ปรึกษา Adobe Research
-โอกาสในการสัมภาษณ์เข้าฝึกงานที่ Adobe
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับทุกสัญชาติโดยเป็นนักศึกษาหญิงที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2018-2019
-ตั้งใจที่จะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแบบเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2019-2020
-เรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
-มีผลการเรียนที่ดีอย่างต่อเนื่อง
-ไม่มีญาติสนิทที่ทำงานให้กับ Adobe Research
-มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดภาษาอังกฤษ / ภาษาอื่น ๆ ที่ใช้ศึกษา
 
Application Form Link 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES