ลบ แก้ไข

ทุนภาษาอังกฤษที่RMIT2019

 
ทุนภาษาอังกฤษที่RMIT2019
RMIT University เมืองเมลเบิร์นของออสเตรเลีย แจ้งให้ทุนเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ลงทะเบียนเรียน English for Academic Purposes program ให้สิทธิเฉพาะ 7 ชาติคือ Taiwan, Thailand, Korea, Japan, Myanmar, Mongolia or Vietnam  จำนวน10 ทุน มูลค่าทุนละ AU$ 4,300
           RMIT University หรือชื่ออย่างเป็นทางการมหาวิทยาลัย Royal Melbourne Institute of Technology เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เน้นในสาขาเทคโนโลยีและการออกแบบ โดยมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ Melbourne, Victoria โดยในระบบรับนักศึกษาที่นี่เปิดกว้างในการรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากระบบการสอบภาษาหลายระบบ
          RMIT International English Language Scholarship in Australia, 2019เป็นทุนที่RMIT Universityเปิดโอกาสให้ผู้ที่สมัครเรียนEnglish for Academic Purposes programและมาจากผู้มีสัญชาติจาก 7 ประเทศที่กำหนดได้แก่ Taiwan, Thailand, Korea, Japan,Myanmar, Mongolia or Vietnam  ภายใต้วัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัยในการให้ทุนครั้งนี้ เพื่อต้องการสนับสนุนผู้เรียนต่างชาติให้ที่มีคุณภาพการศึกษาในระดับสูง และเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและฝึกอบรมที่มีมิติที่กว้างขวาง รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย
        จำนวนทุนที่ให้ครั้งนี้มี 10 ทุน มูลค่าAU$4,300 ระยะเวลา 10 สัปดาห์ สำหรับ ELICOS program
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาติ Taiwan, Thailand, Korea, Japan,Myanmar, Mongolia or Vietnam 
-สมัครขอทุนจากต่างประเทศ
-ลงทะเบียนเรียน English for Academic Purposes program at RMIT English Worldwide ในปี 2018,
-นอกจากสมัครเรียนภาษาอังกฤษแล้ว ต้องเป็นผู้สมัครเรียนโปรแกรมระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทต่อจากเรียนภาษาที่มหาวิทยาลัยด้วย
         ผู้สนใจสามารถดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ภายใน19November 2018โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ต่อไปนี้..,

Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES