สอบตรงเข้า ป.โท นิติศาสตร์ University of Reading ประเทศอังกฤษ 2 ก.ค. 56 นี้


โอกาส ! สมัครพร้อมสัมภาษณ์ โดยตรงกับ University of Reading, UK คณะนิติศาสตร์ มาถึงแล้ว 
 
University of Reading , UK ก่อตั้งปี ค.ศ. 1892 และได้รับเกียรติคุณ Royal Charter ในปี 1926 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงระดับนานาชาติในฐานะที่ เป็นสถาบันวิจัยที่เข้มแข็ง และมีผลงานต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นที่นิยมของผู้ต้องการหาความรู้จากทั่วโลก โดยถูกจัดอันดับให้อยู่อันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 
 
Location 
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ณ เมือง Reading, Berkshire ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะอังกฤษ เป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากในสมัยMedieval และ Tudor เห็นได้จากสถาปัตยกรรมที่งดงาม และย่านการค้าที่คึกคักมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
หลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ (School of Law) 
 
- Postgraduate master of laws courses (LLM) 
- Postgraduate masters courses (MSc) 
- Postgraduate masters in research courses (MRes / MA Res) 
 
Interview Day 
 
สมัคร พร้อม สัมภาษณ์ โดยตรงกับ University of Reading, UK คณะ นิติศาสตร์ 
 
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.00 น. 
สถานที่ แฮมมิลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล สาขาชิดลม 
(สถานีรถไฟฟ้าBTS ชิดลม ทางออกที่ 2) 
 
เตรียมเอกสารเพื่อยื่นสมัครได้ทันที 
 
- เรียงความจุดมุ่งหมายการเรียน (Statement of Purpose 1 หน้า A4) 
- IELTS Score (ถ้ามี) 
- ผลการเรียนสุดท้าย (Transcript / Certificate) 
- สำเนาหน้าPassport 
- จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ท่าน ท่านละ 1 ฉบับ (Letter of Recommendation) 
- Resume (ถ้ามี) 
 
สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดได้แล้ววันนี้ ที่ : www.hamiltoninter.com 
Hamilton สาขาชิดลม 02 652 0718-20 
Hamilton สาขาปิ่นเกล้า 02 884 5328- 29
โดย Tony Teerati
วันที่ 26 มิถุนายน 2556
พิมพ์หน้านี้