สัมภาษณ์รับตรง University of Westminster ประเทศอังกฤษ 29 มิ.ย. 56 นี้ !
สัมภาษณ์รับตรง Universit

เปิดสัมภาษณ์รับตรงกับ University of Westminster London

กับ Director of 
Postgraduate Programmes, Mr. Jonathan Pike

ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ Westminster International (Bangkok)
อาคารยู
ไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม เวลา 11.00 - 14.00
 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสัมภาษณ์
1. Statement of Purpose
2. Transcript
3. IELTS (ถ้ามี)
4. CV or Resume'
 
สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 026310025-26
www.westminster.co.th
www.westminster.ac.uk

                                      กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห

พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :

โดย Tony Teerati
วันที่ 26 มิถุนายน 2556
พิมพ์หน้านี้