ALL STORIES

รูป 3310
ทุนUTS หรือ University Twente Scholarshipกำลังเปิดรับสมัครทั้งนักศึกษายุโรปและอยู่นอกยุโรป เป็นทุน Master Degree Programmeจำนวน 50 ทุน มูลค่าระหว่าง 3,000 25,000ในระยะเวลา 1 ปีหากเป็นกรณีเรียน 2 ปี ก็จะได้เท่ากับปีแรก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3309
Shawnee State Universityมหาวิทยาลัยอายุน้อยที่สุดในรัฐโอไฮโอ ของสหรัฐ กำลังให้ทุนMerit-Based Scholarships หรือทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เพื่อมาเรียนปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2019 โดยทุนมีหลายรูปแบบ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3308
ZhejiangUniversity มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำในหลายด้านในประเทศจีน แจ้งให้ทุน Postgraduate Programmeหรือปริญญาโท-เอก ทั้งโปรแกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนแก่ผู้สมัครต่างชาติ เป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน ที่พัก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3307
University of Cambridgeมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษดำเนินการให้ทุนโดยCambridge Trustแก่ผู้สมัครจากนานาชาติทุกระดับ แต่เน้นบัณฑิตศึกษา 85% ในสาขาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2019-2020...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3306
เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0 และเพิ่มบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้แก่นักธุรกิจชาวไต้หวัน ตลอดจนเพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างไทย-ไต้หวัน ดังนั้นในปี 2019 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3305
Clarendon Fundเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนเต็มจำนวนมากกว่า 130 ทุนทุกปีแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากทั่วโลกแบบไม่จำกัดสาขาที่มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในอังกฤษ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3304
Amsterdam Business School (ABS) ประเทศเนเธอร์แลนด์เสนอให้ทุนMIF GMAT-based Waiverแก่ผู้สมัครทุกสัญชาติในการเรียนด้านการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้จบระดับปริญญาตรี โท ที่มีประสบการณ์ ทุนมีมูลค่าระหว่าง 1,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3303
ช่วงนี้กำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุน LLM in International Humanitarian Law and Human Rights (20182019) ที่Geneva Academy in Switzerlandมีทั้งทุนการศึกษาบางส่วนครอบคลุมค่าเล่าเรียนและทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3302
Foundation of the Republic of Austria ยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถทางวิชาการสูงสำหรับการเข้าเรียนในปี 2019 ทุนการศึกษามีให้ในระดับประกาศนียบัตรหรือวิทยานิพนธ์ปริญญาโท...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3301
University of Western Australia มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในรัฐออสเตรเลียตะวันตก ประกาศให้ทุนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาแก่ผู้สมัครต่างชาติที่ระบุ(รวมทั้งไทย) ในการมาเรียนใน 3 สาขาหลักคือ Commerce, Computer...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3300
Bond Universityเสนอทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้สมัครออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติ โดยเปิดรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาPh.D. Doctorate by Research และได้รับจดหมายรับรองสำหรับการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3299
Monash Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย เชิญนักศึกษาจากต่างชาติสมัครชิงทุนของมหาวิทยาลัย(แคมปัสหลักในออสเตรเลีย)ในการเรียนหลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท(coursework)ประจำปี 2019-2020 จำนวน 31 ทุน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3298
Rome International School โรงเรียนนานาชาติในประเทศอิตาลีกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุน สำหรับนักเรียนระดับ elementary school และmiddle/high school จากต่างชาติ ประจำปี 2019-2020 ส่วนใหญ่เป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3297
เชิญสตรีที่มีความเป็นผู้นำสูงสมัครร่วมโครงการ IWF Fellows Programซึ่งเป็นโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงทั่วโลก เพื่อร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างสรรค์ ในหลากหลายรูปแบบ เป็นเวลา 20วัน ที่HarvardBusiness School and INSEAD...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3296
Boustany Foundation เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่มีผลงานระดับสูงสมัครชิงทุน MBA Harvard Scholarshipหรือทุน Business Administrationประจำปี 2019 ที่HarvardBusiness School โดยจะได้รับค่าเรียน US$90,000 (US$45,000 per...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3295
มหาวิทยาลัยดังในเมืองทางตะวันตกของออสเตรเลีย Edith Cowan University แจ้งข่าวดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ด้วยการเปิดรับสมัครชิงทุนInternational Undergraduate Merit Scholarshipประจำปี 2019 เป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 20%...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3294
Imperial College Business School สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ของอังกฤษ กำลังให้ทุนRiley Family Scholarshipประจำปีการศึกษาที่จะเริ่มเดือนกันยายน 2019แก่ผู้สมัครต่างชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3293
University of Oxford มอบทุนการศึกษา Skoll สำหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ทุนการศึกษานี้ให้เงินทุนสนับสนุนเต็มที่พร้อมกับค่าครองชีพเพื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ที่ Sad Business...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3292
Universit Paris-Dauphine ในฝรั่งเศสซึ่งเป็นสมาชิกของ Paris Sciences et Lettres (PSL) University และ Paris-Dauphine Foundation...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3291
AcademiaSinicaสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไต้หวันที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยระดับโลก แจ้งให้ทุนประจำปีแก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อเดินทางมาทำงานวิจัยระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยพันธมิตรในใต้หวัน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 9 of 170 First Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS