ALL STORIES

รูป 3528
ใครที่ต้องการไปต่อปริญญาตรีที่เกาหลีใต้แบบมีทุนฟรีเต็มจำนวนมาแล้ว เมื่อKorea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)สถาบันอุดมศึกษาระดับแนวหน้ากำลังเปิดรับสมัครชิงทุนสำหรับภาคการศึกษา spring and fall 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3527
ใครที่ต้องการไปต่อปริญญาตรีที่เกาหลีใต้แบบมีทุนฟรีเต็มจำนวนมาแล้ว เมื่อKorea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)สถาบันอุดมศึกษาระดับแนวหน้ากำลังเปิดรับสมัครชิงทุนสำหรับภาคการศึกษา spring and fall 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3526
องค์กรอวกาศนาซ่าร่วมมือกับHouston Cinema Arts Societyจัดรายการประกวดวีดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 10 นาที หรือ NASA CineSpace Competition for International Applicants,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3525
Australian National Universityประเทศออสเตรเลียแจ้งให้ทุน Master of Philosophy in Applied Epidemiology หรือปริญญาโทด้านระบาดวิทยาประยุกต์มูลค่าปีละ 5 หมื่นเหรียญ โดยให้แก่ผู้สมัครท้องถิ่นและจากนานาชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3524
Shandong UniversityหรือSDU มหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจีน เปิดให้ทุน ประจำปี 2019-2020 แก่ผู้สมัครเรียนใหม่จากต่างชาติ ระดับปริญญาตรี โท และเอกในหลายหลักสูตร โดยทุนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3523
Trinity College Dublin ในประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประกาศให้ทุนเรียนระดับปริญญาเอกแก่ผู้สมัครนานาชาติ โดยทุนครอบคลุมค่าเทอมตลอด 4 ปี และค่าครองชีพปีละ18,500 ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3522
สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย แจ้งข่าวให้ทุนประจำปี 2019-2020 แก่ผู้สมัครชาวไทย เป็นทุนในรูปเงินเดือน ๆ ละ Euro900 ในโปรแกรมการศึกษาใน 1 ปี ระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2020 และหากเป็นโปรแกรม 2 ปี สามารถขยายเวลาทุนได้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3521
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563 กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3520
University of Kent กำลังเปิดให้ทุน Paris School of Arts and Culture Scholarship Fund ในระดับปริญญาโท(full time taughtmastersdegree program) เป็นทุนมูลค่า 25,000โดยเปิดรับใบสมัครจาก UK/EU/international...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3519
University of California, Berkeleyเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ฟรีเกี่ยวกับ English Grammar and Essay Writingหลักสูตรนี้เปิดสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการพัฒนาการเขียนเรียงความ ความถูกต้องทางไวยากรณ์และการแก้ไขด้วยตนเอง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3518
ภาพรวมและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุน DAAD สำหรับผู้สมัครจากประเทศไทย ทั้งทุนในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ทุนวิจัยและทุนระยะสั้นต่าง ๆ ประจำปีการศึกษาล่าสุด 2019-2020 ผู้สนใจเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3517
สถานทูตสหรัฐฯ ขอแจ้งเปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Fall 2019 YSEALI Academic Fellowship ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยเยาวชนสามารถเลือกสมัครในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1....
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3516
ด้วยองค์การยูเนสโกประกาศให้รางวัลUNESCO-Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum Prize for Outstanding Practice and Performance in Enhancing the Effectiveness of...
by สมเกียรติ เทียนทอง