ALL STORIES

รูป 2976
2 มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศโปรตุเกส Portugal Catlica-Lisbon และ Nova SBEเชิญผู้สนใจจากต่างชาติสมัครชิงทุนเรียนMBA มูลค่าไม่เกิน 50%ของTuition Feesโดยมีจำนวนหลายทุน Lisbon MBA Scholarships for International...
by somkiat tiantong
รูป 2975
LUISS Business School of Rome มหาวิทยาลัยด้านธุรกิจชั้นนำซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลีแจ้งให้ทุนค่าเรียนเต็มจำนวน ระดับปริญญาโท โปรแกรม 1 ปี Master in Risk Management and Insurance Major of the Master in...
by somkiat tiantong
รูป 2974
University of Sussexมหาวิทยาลัยทางตอนใต้ของอังกฤษแจ้งให้ทุนArts Scholars MA Scholarshipมูลค่า 10,000ในการเรียนปริญญาโทเต็มเวลาที่ School of Englishโดยเปิดรับทั้งนักศึกษาจากทุกสัญชาติ สามารถส่งใบสมัครถึง 1 กรกฎาคม 2018...
by somkiat tiantong
รูป 2973
Unitec Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ ในการสมัครเรียนปริญญาโทด้าน Professional Accounting ในการรับเข้าศึกษาเดือนกรกฎาคม 2018...
by somkiat tiantong
รูป 2972
โครงการประกวดภาพถ่ายUNESCO Youth Eyes on the Silk Roads Photo Contest เส้นทางสายแพรไหมผ่านมุมมองของเยาวชนเพื่อใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเจรจา การสร้างสรรค์ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน...
by somkiat tiantong
รูป 2971
Copenhagen Business School บัณฑิตวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเชิญผู้สนใจจากทั่วโลกสมัครขอทุนในการทำวิจัยระดับPhD ระยะเวลา 3 ปี ในสาขาProfessional and Corporate Networksผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นเงินเดือน...
by somkiat tiantong
รูป 2970
โอกาสในการชิงทุนส่วนลดค่าเรียนระดับปริญญาโท(Taught Master) ในคณะต่าง ๆ ที่ Maynooth Universityเมื่อมหาวิทยาลัยกำลังเปิดให้ทุนแก่ทั้งผู้เรียนยุโรปและนอกเหนือจากยุโรป ในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเดือนกันยายน 2018 จำนวน 60 ทุน...
by somkiat tiantong
รูป 2969
Northwestern Polytechnical University มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เชิญผู้สนใจจากต่างชาติสมัครชิงทุนNPU President Scholarship Program for the academic year...
by somkiat tiantong
รูป 2968
School of Advanced Studies, University of Camerino, Italy แจ้งให้ทุนโปรแกรมปริญญาเอกในหลากหลายสาขา แก่ผู้สมัครสัญชาติประเทศสหภาพยุโรป และอื่น ๆ โดยมูลค่าทุนสูงสุด เดือนละ...
by somkiat tiantong
รูป 2967
Nanyang Technological Universityเชิญนักศึกษาต่างชาติ(รวมทั้งท้องถิ่น)ที่มีผลการเรียนโดดเด่น สมัครขอทุนPhD scholarships in Sport and Exercise Science and Sport...
by somkiat tiantong
รูป 2966
คณะมนุษย์และสาธารณสุขศาสตร์ Plymouth University ในสหราชอาณาจักร แจ้งมีทุนรวม 350,000 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในการเรียนด้านการพยาบาล, จิตวิทยา, โรคเท้า, กิจกรรมบำบัด, กายภาพบำบัด, ทัศนมาตรศาสตร์,...
by somkiat tiantong
รูป 2965
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรของประเทศไทย ประจำปี 2562...
by somkiat tiantong
รูป 2964
University of Kentมหาวิทยาลัยวิจัยชื่อดังในสหราชอาณาจักรซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเคนท์ ประกาศให้ทุนระดับนานาชาติ มูลค่า5000 เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าเรียนแก่ผู้สมัครต่างชาติที่จ่ายค่าเรียนเอง(overseas fees)ในการเรียนปริญญาโท...
by somkiat tiantong
รูป 2963
PPM School of Management สถาบันจัดการชั้นนำในประเทศอินโดนีเซีย ประกาศให้ทุนFuture Leader Masters of Management Scholarships in Indonesia, 2018จำนวน 10 ทุน เป็นทุนเต็มจำนวน มูลค่าทุนละRp 113.500.000,00เปิดรับสมัครถึง 20...
by somkiat tiantong
รูป 2962
Berlin School of Economics and Law เสนอให้ทุนบางส่วน( 5,000) จำนวน 4 ทุน แก่ผู้สมัครทุกสัญชาติ(สตรี)ในการเดินทางมาเรียนโปรแกรมMBAหรือสาขา Business Administrationโดยผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี...
by somkiat tiantong
รูป 2960
Stockholm China Economic Research Institute (SCERI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Stockholm School of Economics ในประเทศสวีเดน สถาบันดังที่สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจในประเทศจีน แจ้งให้ทุนMBAประจำปี 2018...
by somkiat tiantong
รูป 2959
United Arab Emirates Universityยินดีให้ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา หรือ Graduate Research Scholarships สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเป็นทุนแพ็คเกตด้านผลประโยชน์เต็มที่...
by somkiat tiantong
รูป 2958
University of Glasgowมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อเรียนหลักาสูตร Bachelor of Nursing degree programmeโดยเป็นทุนบางส่วน ระยะเวลา 3 ปี เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมเรียน...
by somkiat tiantong
รูป 2957
เชิญนักศึกษาจากทุกสัญชาติสมัครชิงทุนSchwarzman Scholars programmeเพื่อเรียนปริญญาโท Masters in Global Affairsที่มหาวิทยาลัยชิงหวาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของจีน ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน Schwarzman Scholars...
by somkiat tiantong
รูป 2956
สถานทูตสหรัฐฯ เปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาด้านCivic Engagement, Environmental Issues & Natural Resource Management, และ Social...
by somkiat tiantong
Page 8 of 152 First Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS