ALL STORIES

รูป 3548
Bocconi Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอิตาลีประกาศให้ทุนBocconi Graduate Merit Awards ประจำปีการศึกษา2019-2020 สำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้สมัคร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3547
ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่าแปดแสนบาท เพื่อศึกษาต่อสหราชอาณาจักรใน 1 ใน 5 สาขาวิชาหลักในแผนพัฒนา Thailand 4.0สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร โครงการ GREAT Scholarships 2019 East...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3546
HSE University in Strategic Corporate Financeเป็นทุนปริญญาโทด้าน Strategic Corporate Finance ที่ National Research Universityในกรุงมอสโกว์ ประเทศรัสเซีย เปิดรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากต่างชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3545
Macquarie University มหาวิทยาลัยท็อป 10 ของออสเตรเลีย แจ้งให้ทุนใหม่ประจำปี 2019 คือ Vice-Chancellors International Scholarship มีมูลค่าเป็นค่าเรียนสูงสุด AUD $35,000 ในการศึกษาในระดับปริญญาตรี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3544
University of Bristolมหาวิทยาลัยวิจัยที่ตั้งอยู่ที่เมืองบริสตอลของสหราชอาณาจักร ประกาศให้ทุนมูลค่า ระหว่าง 25-100%ของค่าเรียนตลอดหลักสูตรแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี เป็นทุนระดับปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3543
เรียนสาขา Accounting, Banking & Finance, International Business and Management Studiesผ่านทุนที่สถาบันการจัดการ Singapore Institute of Managementโดยสถาบันจะช่วยค่าเรียน โดยไม่มีข้อผูกมัด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3542
Kyushu University เชิญผู้สนใจจากต่างชาติสมัครชิงทุน Kyushu University Friendship Scholarships Schemeเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคีวชู...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3541
University of Technology Sydney (UTS)ประเทศออสเตรเลีย ให้ทุนส่วนลดค่าเรียน($3,000)สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีและโท เน้นจากชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Cambodia, Indonesia, Malaysia, Thailand หรือ Vietnam...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3540
University of Essexให้ทุนส่วนลดค่าเรียน 5 พันปอนด์ แก่นักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมหลังจบปริญญาตรี มาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่นี่ โดยผู้มีคุณสมบัติจะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3539
University of Winnipeg กำลังรับใบสมัครทุนPresident Scholarship for International Studentsกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ทุนมีมูลค่าระหว่าง $3,500 $5,000โดยมีจำนวนรวมทุกระดับ 15...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3538
Ghent University มหาวิทยาลัยชั้นนำของเบลเยียม โดยFaculty of Engineering and Architectureกำลังให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก เป็นทุนเต็มจำนวนทางด้าน Engineering Design Education แก่ผู้สมัครที่มาจากต่างชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3537
University of Bristol Law School ในสหราชอาณาจักรแจ้งให้ทุนด้านกฎหมาย Law (LLB)แก่ผู้สมัครจากนานาชาติ ซึ่งเป็นทุนช่วยค่าเรียน 9,000โดยต้องเป็นผู้สมัครเรียนเต็มเวลาที่ University of Bristol ในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเดือน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3536
Griffith Universityมหาวิทยาลัยในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเสนอให้ทุน Griffith Remarkable Scholarship ประจำปี 2019 เป็นโปรแกรม Undergraduate และ Postgraduate...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3535
Curtin University มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ทางตะวันตกของออสเตรเลีย ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการควบคุมการสั่นสะเทือน(Vibration Control and Earthquake Engineering) ทุนมีมูลค่าสูงสุด $27,596...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3534
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล UNESCO International Literacy Prizes 2019ทั้งในรางวัลด้านการส่งเสริมและการใช้ภาษาแม่ในการเรียนรู้การจัดการศึกษาและฝึกอบรม...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3533
ศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าเพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานในช่วงเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2562...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3532
Rotterdam School of Management,ErasmusUniversity (RSM) สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำของยุโรป กำลังเปิดให้ทุนบริหารธุรกิจ(MBA)ประจำปี 2020 แก่นักศึกษาต่างชาติ ทุนครอบคลุมค่าเรียน มูลค่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3531
รัฐบาลสาธารณรัฐสโลวักประกาศให้ทุนหลายระดับแก่ชาติกำลังพัฒนาBachelor, Master and Postgraduate orDoctoralเพื่อมาศึกษายังมหาวิทยาลัยที่นี่ โดยเป็นโปรแกรมที่สอนด้วยภาษาสโลวัก สาธารณรัฐสโลวัก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3530
Kent State Universityกำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาจากนานาชาติ Global Scholarship at Kent State University in the USA, 2019 ทุนมีมูลค่า $4,000 per year ($2,000 per semester)หรือลดค่าเรียน 4 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3529
มหาวิทยาลัยด้านเทคนิคชั้นนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ cole Polytechnique fdrale de Lausanne (EPFL)แจ้งให้ทุนSummer Fellowships ทั้งระดับปริญญาตรีและโท ที่เรียนด้าน Computer Science, Computer Engineering,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 8 of 180 First Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS