ALL STORIES

รูป 3114
Australian National Universityประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครท้องถิ่นและต่างชาติเพื่อไปเรียนปริญญาเอก ประจำปี2018ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยทุนช่วยเหลือแทบทุกด้าน รวมถึงเรื่องบุตร เปิดรับสมัครถึง 31 สิงหาคม...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3113
Vanderbilt University กำลังประกาศการให้ทุนระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาเข้าใหม่ทั้งชาวสหรัฐและต่างชาติ เป็นทุนช่วยค่าเรียนเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยสามารถต่ออายุทุนในปีต่อไปได้ด้วย หากทำผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกรด 3...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3112
เชิญสมัครขอรับทุนการศึกษาหลักสูตร Master of Science in Management of Sustainable Development Goals(MSDG) สำหรับปีการศึกษา 2018-2019ซึ่งเป็นโปรแกรมสอนด้วยภาษาอังกฤษ มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจำนวน 10ทุน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3111
School of Law ของQueen Mary Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัย ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนของอังกฤษ กำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาจากชาติกำลังพัฒนา เป็นหลักสูตร 1 year Master degree programmeประจำปีการศึกษา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3110
สำหรับผู้เรียนเก่งอย่างแท้จริง(เกรด4) โอกาสชิงทุนจากBoston Universityมาแล้ว ทุนนี้ให้แก่ทั้งผู้สมัครต่างชาติและท้องถิ่น ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนรวมถึงค่าประปฐมนิเทศและค่าธรรมเนียมภาคบังคับนิสิตปริญญาตรี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3109
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เสนอให้ทุนแก่ศิลปินและนักวิชาการต่างชาติที่กำหนดรวมทั้งไทย ในระดับ ปริญญาเอก,หลังปริญญาเอก ปริญญาโทด้านศิลปกรรมรวมทั้งโปรแกรมวิจัย เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือสถาบันที่กำหนดในสวิตเซอร์แลนด์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3108
Googleอภิมหาอำนาจเว็บไซต์โลกที่ให้บริการค้นหาข้อมูล เปิดโอกาสให้ผู้สนใจฝึกงานด้านSoftware EngineeringระดับชาติกับGoogle ประจำปี 2019(มีเงินค่าจ้างให้)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3107
Charles Darwin Universityมหาวิทยาลัยของรัฐในออสเตรเลีย เสนอให้ทุนเรียนสำหรับผู้สมัครต่างชาติที่ผลการเรียนที่ผ่านมาระดับยอดเยี่ยม โดยเป็นทุนโปรแกรม Undergraduate หรือ Postgraduate Coursework Degree...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3106
ด้วย สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับหนังสือแจ้งว่า องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น มีความประสงค์มอบทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3105
Brussels School of International Studiesบัณฑิตวิทยาลัยของ University of Kentในสหราชอาณาจักรให้ทุนปริญญาโทด้านการศึกษานานาชาติ ในหลักสูตรต่าง ๆ ของ MA หรือ LLM degreesโดยเป็นโครงการทุนประจำปี มีมูลค่ารวม 130,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3104
Western Sydney University ประเทศออสเตรเลีย เชิญสมัครชิงทุนVice-Chancellors Academic Excellence Postgraduate Scholarships เป็นทุนสำหรับผู้สมัครเรียนใหม่ระดับปริญญาโทที่มาจากต่างชาติ ประจำปี 2019 โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3103
Umea Universityมหาวิทยาลัยทางตอนเหนือของประเทศสวีเดน กำลังเปิดโอกาสให้นักศึกษาท้องถิ่นและจากต่างชาติ ในการเรียนปริญญาเอก ในสาขา Biochemistry Autophagy...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3102
มหาวิทยาลัยแอดิเลดในออสเตรเลียกำลังรับใบสมัครAdelaide Family Scholarship for International Students in Australia, 2019เพื่อเริ่มศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3101
University of Macau เสนอให้ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาเอกไม่จำกัดสาขา แก่ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาที่มีผลงานชั้นยอดจากต่างชาติ และจบปริญญาตรี หรือโท จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง(เช่นที่ติด 200...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3100
ทุนช่วยเหลือด้วยเมตตาจิตค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนโดยCheung Kong Graduate School of Business ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจจากต่างชาติ ในการเรียนโปรแกรมMBAโดยต้องเป็นผู้ที่ทำงานในองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3099
INSEAD Business School ยินดีแจ้งการให้ทุน INSEAD Deepak and Sunita Gupta Endowed Scholarship สำหรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนาเพื่อเดินทางมาเรียนโปรแกรมบริหารธุรกิจ หรือ MBA ประจำปีการศึกษา 2019 ทุนมีมูลค่าสูงสุด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3098
Lincoln Universityเชิญนักเรียนจากนานาชาติที่จบมัธยมปลายและสนใจเรียนปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัย ในสาขาต่าง ๆ ที่มีการเปิดสอน สมัครชิงทุน Vice-Chancellors Scholarships ประจำปี 2018 จำนวน 20 ทุน ซึ่งเป็นทุนช่วยค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3097
RMIT University เมืองเมลเบิร์นของออสเตรเลีย แจ้งให้ทุนเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ลงทะเบียนเรียน English for Academic Purposes program ให้สิทธิเฉพาะ 7 ชาติคือ Taiwan, Thailand, Korea, Japan, Myanmar, Mongolia or Vietnam...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3096
ทุกปี Bill & Melinda Gates Foundationจะมีการประกาศให้ทุนในชื่อ Gates Cambridge Scholarship แก่นักศึกษาต่างชาติที่อยู่นอกสหราชอาณาจักร ล่าสุดคือ Bill Gates Scholarship at University of Cambridge in UK,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3095
เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างอาเซียนกับเกาหลี หน่วยงาน ASEAN-Korea Centre and ASEAN University Network (AUN)จัดประกวดเรียงความรายการ 2018 ASEAN-KOREA ACADEMIC ESSAY CONTEST...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 6 of 157 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS