ALL STORIES

รูป 3015
LOralFoundationร่วมกับ องค์การยูเนสโกภายใต้กรอบความร่วมมือFor Women in Scienceจะรับสมัครและคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์หญิงเพื่อรับรางวัลLOral-UNESCO For Women in Science International Awards 2019 โดยในครั้งนี้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3014
รัฐบาลแคนาดาให้ทุนโปรแกรม BantingPostdoctoral Fellowshipในสข Health research, Natural sciences and/or engineering and Social sciences and/or humanities แก่ผู้สมัครทั้งในแคนาดาและต่างประเทศ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3013
Jinggangshan University มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่มณฑลเจียงซีของสาธารณรัฐประชาชนจีน เชิญนักเรียนต่างชาติสมัครชิงทุนระดับปริญญาตรี Civil Engineering Undergraduate Programและทุนโปรแกรมภาษาจีน Chinese Language Programs...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3012
เชิญสมัครขอรับทุนการศึกษาของ Kharazmi University...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3011
University of Sussexมหาวิทยาลัยทางตอนใต้ของอังกฤษแจ้งให้ทุนSussex Future Leaders Master Scholarship in Engineering, 2018 มูลค่า 10,000ในการเรียนปริญญาโทเต็มเวลาที่ Department of Engineering...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3010
The World Academy of Sciences (TWAS)มอบโอกาสให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากชาติกำลังพัฒนาที่ประสงค์จะทำวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ(Physical sciences)ในหน่วยงานและห้องปฏิบัติการของNational...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3009
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานขอเชิญประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ 3rd International Childrens Art Competition หัวข้อ The Magic of Friendshipภายใต้หัวข้อย่อย My Dreams...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3008
Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) University ซึ่งตั้งอยู่ที่ Odisha, India กำลังเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติที่กำหนด(รวมทั้งไทย) สมัครรับทุนการศึกษาอาชีพระดับสูง ในสาขาต่าง ๆ ที่มีสอนที่มหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3007
University of Gdanskประกาศให้ทุนประจำปี 2018-2019แก่ผู้สมัครจากนานาชาติ เพื่อเดินมาทำวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยเป็นทุนที่ช่วยเหลือด้านค่าเรียน(tuition fee refund)และเงินเดือน ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3006
มหาวิทยาลัยซิดนี่ย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อชิงทุน Deans Internationalpostgraduateresearch scholarshipsเพื่อทำวิจัยระดับปริญญาเอก ทุนมีจำนวนจำกัด ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนและมีเงินเดือนให้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3005
โอกาสในการสมัครไปโครงการประชุมเยาวชนนานาชาติที่เกาหลีใต้มาแล้ว เปิดรับเยาวชนทั่วโลก อายุระหว่าง 18-26 ปี ร่วมรายการ The4th Industrial Revolution with Youth : Life in the Future งานจัด 17-23 สิงหาคม...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3004
University of West London กำลังเปิดให้ทุนinternationalambassador scholarships มูลค่า 5,000 จำนวน 50 ทุน แก่ผู้สมัครต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3003
Tianjin University International Student Scholarship for non-Chinese students เปิดให้ทุนไม่จำกัดสาขาตั้งแต่ปริญญาตรีไปถึงปริญญาเอกสำหรับผู้สมัครต่างชาติแล้ว มีทั้งทุนค่าเรียนเต็มจำนวน ช่วยเหลือทั้งเงินเดือนและที่พัก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3002
Education.se ร่วมกับ Stockholm School of Economics 1 ในสถาบันด้านธุรกิจชั้นนำของยุโรป ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสวีเดนกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุน Executive MBA เป็นทุนเต็มจำนวน มูลค่า SEK 465.000 ผู้สนใจสมัครภายใน 26 มิถุนายน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3001
DAAD(German Academic Exchange Service) แจ้งให้ทุนระดับปริญญาโท ด้านPublic Policy and Good Governance แก่นักศึกษาต่างชาติที่ระบุ(รวมทั้งไทย)เพื่อมาศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศเยอรมนี ทุนยกเว้นค่าเรียน และมีเงินเดือน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3000
มหาวิทยาลัยแคนาดาดูไบมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนเต็มเวลาในหลักสูตรการศึกษา 4 หลักสูตรหรือมากกว่าต่อภาคการศึกษา ทุนเปิดให้นักศึกษาทุกสัญชาติที่มีคุณสมบัติครบถ้วน Canadian University Dubai...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 2999
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่เวียดนามสี่สัปดาห์ เป็นโอกาสจะได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ที่กัมพูชาและชิงเงินทุนสนับสนุนสูงถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 2998
กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์สาธารณรัฐมาเซโดเนีย กำลังเปิดรับใบสมัครจากนักเรียนต่างชาติชิงทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2018 โดยผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 22ปี ผู้ผ่านการพิจารณาจะเดินทางมาเรียนที่University of...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 2997
Polytechnic University of Turin(Italian:Politecnico di Torino)มหาวิทยาลัยด้านเทคนิคที่เก่าแก่ที่สุดในอิตาลี กำลังเปิดให้ทุนTOPoliTOจำนวน 39 ทุนแก่นักเรียนต่างชาติเพื่อไปเรียนปริญญาตรี ประจำปี 2018-19 ในสาขาEngineering,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 6 of 152 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS