ALL STORIES

รูป 3370
Zhejiang Universityกำลังเปิดโอกาสให้นักศึกษาในเอเชีย สมัครเรียนปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา ในชื่อทุนผู้นำแห่งอนาคตของเอเชีย หรือ Asian Future Leaders Scholarshipเป็นทุนฟรีค่าเรียน ที่พัก ประกันสุขภาพ และมีเงินเดือนให้เดือนละ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3369
University of Southamptonในสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุน international PhD studentships ประจำภาคเรียนเดือนตุลาคม 2019 แก่ผู้สมัครทั้งในUK,EU และ Internationalโดยผลประโยชน์ที่จะได้รับประกอบไปด้วย Full tuition plus...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3368
University of Sheffieldมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในประเทศอังกฤษกำลังเปิดโอกาสให้นักเรียนจากนานาชาติ(ยกเว้นชาติEU)ในการมาเรียนปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาและมีทุนช่วยมูลค่า 50%ของค่าเรียนในภาคการศึกษาที่จะเริ่มในปี 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3367
มูลนิธิโฟล์คสวาเก้นเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่จากนานาชาติในทุกสาขาวิชา ต้องเป็นผู้จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี โดยในแต่ละปีจะมีนักวิจัยได้รับทุน ระหว่าง 10-15ทุน เปิดรับใบสมัครไปถึง 10 ตุลาคม 2019 Freigeist...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3366
University of Queenslandมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียโดยSchool of Biological Sciencesมอบโอกาสแก่นักศึกษาต่างชาติในการเรียนระดับปริญญาโท โดยทุนมีมูลค่า $10,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3365
University of WarwickในUK แจ้งให้ทุน WMG Excellence Scholarships for MSc Programme in UK, 2019 แก่ทั้งนักศึกษาสหราชอาณาจักรและจากต่างชาติ ในการเรียนปริญญาโทเต็มเวลา ในสาขาที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3364
รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2019 - 2020 แก่นักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวมทั้งทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D.) ในหลายสาขาวิชา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3363
สมาคมนักสำรวจธรณีฟิสิกส์(Society of Exploration Geophysicists)จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอกแก่ผู้สมัครจากทั่วโลกเพื่อไปศึกษาที่สหรัฐ เป็นทุนในด้านธรณีฟิสิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับธรณีศาสตร์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3362
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก (Turkey Scholarships) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3361
Bocconi Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอิตาลีประกาศให้ทุนBocconi Graduate Merit Awards ประจำปีการศึกษา2019-2020 สำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้สมัคร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3360
Guangdong University of Foreign Studies มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศจีนที่เน้นเรื่องการศึกษาภาษาต่างชาติ รวมถึงเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ต่าง ๆ กำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในหลายสาขา ทุนมีมูลค่าคนละ RMB...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3359
Radboud University มหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปในประเทศเนเธอร์แลนด์ เสนอให้ทุนเรียนปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019 หลายสาขา จำนวน 30 ทุน แก่ผู้สมัครนอกสหภาพยุโรป(non-EEA) เป็นส่วนช่วยลดค่าเรียนจำนวนมาก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3358
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford)ในสหรัฐ ยินดีที่จะประกาศทุนแก่ผู้สมัครจากทุกสัญชาติ เป็นทุนวิจัยเกี่ยวกับ contemporary Southeast Asiaโดยดำเนินการวิจัยที่ทั้งNUS และ Stanford ที่ละ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3357
มหาวิทยาลัยเกาหลีเสนอให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีสถานะเป็นนักศึกษาปี 1ในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับจากต่างชาติ ในชื่อทุน Future Global KU Scholarship 2019ทุนมีมูลค่าเดือนละ KRW 400,000 ในห้วงระยะเวลา 4 เดือน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3356
Dalarna Universityมหาวิทยาลัยที่มีแคมปัสอยู่ที่เมืองFalunและBorlngeในประเทศสวีเดน เสนอให้ทุนแก่ผู้สมัครเรียนต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2019 เป็นทุนช่วยค่าเรียนบางส่วน จำนวน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3355
Imperial College Business School สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ของอังกฤษ กำลังให้ทุนEntrepreneurship MBAประจำปีการศึกษา 2019แก่ผู้สมัครต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาโปรแกรมปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบเต็มเวลา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3354
ใครสนใจเรียนMaster of Science in Food Science, Technology and Business (BiFTec)ตอนนี้กำลังมีการเปิดให้ทุนErasmus+ scholarships ประจำปีการศึกษา 2019-2020 แก่ผู้สมัครชั้นแนวหน้าจากทั่วโลกที่ University of...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3353
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์แจ้งให้ทุนHolland GovernmentScholarship for international students from outside the European Economic Area (EEA)ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3352
HKBUSchool of Businessมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ กำลังเปิดให้ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนแก่ผู้สมัครนอกเหนือจากจีนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อมาเรียนปริญญาโท...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3351
Bournemouth University มหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ที่ Bournemouth, Dorset, Englandกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนเรียนปริญญาโท Executive Deans Scholarship ในส่วนของ Faculty of Science & Technology ประจำภาคการศึกษา 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 6 of 170 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS