ALL STORIES

รูป 4141
York Universityมุ่งช่วยผู้เรียนที่มีปัญหาการเงินในการศึกษา ด้วยการให้ทุน Global Leader of Tomorrow Award for International Students in Canadaสำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษา fall 2020 ทุนมีมูลค่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4140
University of Aizu ประเทศญี่ปุ่นแจ้งให้ทุนMonbukagakusho Honors funding for International Students แก่ผู้ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทุนมีมูลค่า 48,000เปิดรับใบสมัครถึงปลายเดือนกรกฎาคมศกนี้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4139
ทุนเรียนปริญญาโท ในสาขาPublic Administration/Public Policy, Local Governance, Healthcare Administration, Business Administration และ Lawในประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว เมื่อหน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่นMEXTแจ้งให้ทุนYoungLeaders Program...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4138
Doctoral fundingfor Domestic and International Students in New Zealand,2020นำเสนอโดยMassey Universityซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Palmerston North ประเทศนิวซีแลนด์ ทุนประกอบด้วยหลักสูตรในสาขาต่าง ๆ ที่กำหนด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4137
Griffith Remarkable fundingประจำปี 2020-21 เป็นโปรแกรมของGriffith University มหาวิทยาลัยในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียระดับUndergraduate และ Postgraduate courseworkรับทุกสัญชาตินอกเหนือออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4136
Auckland University of Technology ให้ทุนแก่ผู้สมัครทั้งท้องถิ่นและมาจากนานาชาติ เป็นทุนวิจัยระดับปริญญาเอก มูลค่าครอบคลุมค่าศึกษาวิจัย และมีเงินเดือนให้ NZ$25,000ต่อปี สำหรับผู้ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4135
คณะกรรมการจัดการกองทุนการศึกษาแห่งชาติแจ้งให้ทุน Harbin Normal University Confucius Institute Scholarshipโดยเปิดให้ผู้เรียนจากต่างชาติ ในการมาเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำภาคการศึกษา 2020-21...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4134
สถาบันด้านธุรกิจชั้นนำในประเทศฝรั่งเศส cole de Management Lonard de Vinci Business School เสนอให้ทุนdiversity awards for International Studentsเป็นทุนระดับปริญญาโท มีมูลค่าเป็นค่าเรียน ระหว่าง 10% to 50% EML EcoLeonard...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4133
Deakin UniversityMBA Global Leaders Scholarshipเปิดรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2020-2021 โดยรับผู้ศึกษาจากนานาชาติ ทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 20%เปิดรับใบสมัครถึง 1 พฤศจิกายน 2020 Deakin University เป็น 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4132
Korean Council for University Education (KCUE) สาธารณรัฐเกาหลี ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา Higher Education for ASEAN Talents (HEAT) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กองทุน ASEAN-ROK Cooperation Fund(AKCF)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4131
ทุนEast Tennessee State University International Scholarships in USA, 2020มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในรัฐTennessee ของสหรัฐ เป็นทุนมูลค่า$12,500 และ$11,500แก่นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี-โท(ไม่จำกัดสาขา)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4130
มหาวิทยาลัยวิจัยในสหรัฐเปิดรับผู้เรียนที่มีคุณสมบัติชั้นเลิศจากทั่วโลก ผ่านทุนCMU-A Academic merit awards เพื่อมาศึกษาต้อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2020/21.ที่ Carnegie Mellon University in Pittsburgh...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4129
ถือเป็นโครงการค้นหาพลเมืองหรือองค์กรในภูมิภาคอาเซียนที่มีความพิเศษที่สุดในการมีส่วนทุ่มเทและสร้างสรรค์คุณประโยชน์ที่โดดเด่นให้แก่ชุมชนอาเซียน เปิดรับใบสมัคร ระหว่าง 1 เมษายน- 13 กรกฎาคม 2020...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4128
Australian Technical Management College ประกาศสนับสนุนเงินทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนต่างชาติ ในชื่อ International COVID-19 Financial Scholarships for the academic session 2020/2021 โดยเป็นทุนช่วยลดค่าเรียน 30%...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4127
Nitori International Scholarship Foundationแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครจากต่างชาติในการเดินทางมาเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่University of Tokyoโดยให้เป็นเงินเดือน ๆ ละ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4126
Nalanda University สาธารณรัฐอินเดีย ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2020-2022 ภายใต้กองทุน ASEAN India Cooperation Fund...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4125
โครงการ A*Star-University of Warwick (AWP) EngD Partnership International funding for the academic year 2020-2021เชิญผู้สมัครทั้งในและนอกประเทศสิงคโปร์ที่ต้องการเรียนหลักสูตรDoctor of Engineering (EngD) degree...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4124
เปิดรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่จากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อชิงทุนASEAN-India Research Fellowships - AI-RTF โดยช่วยเหลือครอบคลุมเกือบทุกด้านทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำวิจัย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าอาหาร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4123
Duke Kunshan University เชิญนักศึกษาจากชาติกำลังพัฒนาสมัครโครงการชื่อว่า Blair Sheppard Leadership Scholarship เป็นทุนปริญญาโทฟรีค่าเรียนเต็มจำนวน และบางส่วน ที่มุ่งสร้างผู้นำแห่งอนาคตในแวดวงธุรกิจโลก เปิดรับใบสมัครถึง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4122
Jiangsu University of Science and Technology (JUST)มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัยของจีน ซึ่งตั้งอยู่ที่Zhenjiang,JiangsuProvinceประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครนานาชาติ เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 4 of 206 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS