ALL STORIES

รูป 3222
Science Mathematics Foundation of Parisมีความยินดีที่จะเสนอทุนMath in Paris Fellowshipsเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือการศึกษาวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นทุนสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3221
Swedish Council for Higher Education ประกาศให้ทุน IPOETจำนวน 50 ทุนเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโทที่ Chalmers Universityof Technology เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมโดยพิจารณาจากเกรดเป็นหลัก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3220
University of Bridgeport เปิดให้ทุน General Academic Scholarships 2019 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยมีโอกาสได้รับการต่ออายุทุกปี พิจารณาตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3219
เปิดรับสมัครแล้วสำหรับทุนการศึกษาใหม่ในโปรแกรมเรียน 2 ปี Erasmus MundusSERP-Chem ประจำปี 2019 โดย ทุนการศึกษา Erasmus Mundus จะมอบให้กับนักเรียนทั้งในยุโรปและนอกยุโรปผู้สนใจสมัคร ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ศกหน้า โปรแกรม...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3218
มหาวิทยาลัย Swinburne ในกรุงเมลเบิร์นของออสเตรเลีย เสนอให้ทุนเรียนโปรแกรมเต็มเวลาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท International Aviation Womens Association Scholarship สำหรับผู้สมัครสตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุนมีมูลค่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3217
Bournemouth University มหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ที่ Bournemouth, Dorset, Englandกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนเรียนปริญญาโท Executive Deans Scholarship ในส่วนของ Faculty of Science & Technology...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3216
Imperial College Business School สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ของอังกฤษ กำลังให้ทุนEntrepreneurship MBAประจำปีการศึกษา 2019แก่ผู้สมัครต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาโปรแกรมปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบเต็มเวลา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3215
University of Glasgowมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุนChancellors Awardsแก่นักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท(Taught master programme) มูลค่าทุนละ 1 หมื่นปอนด์ สำหรับภาคเรียนในปีการศึกษา 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3214
เปิดรับใบสมัครนักศึกษาจากต่างชาติแล้ว สำหรับทุนวิจัยเต็มจำนวนประจำปี 2019-20(covering 100% of tuition fees, a stipend commensurate with theUKRI rate(ประมาณ 15,000), plus a research training support grant) ที่York...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3213
ETH Zurich มหาวิทยาลัยดังที่ ตั้งอยู่ในกรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เน้นในสาขาวิชาด้าน science, technology, engineering และ mathematics ตอนนี้กำลังเปิดให้ทุน ETH excellence scholarship programme ประจำปี 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3212
Wellcome Trust องค์กรการกุศลด้านการวิจัยชีวการแพทย์ที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน กำลังเปิดรับนักวิจัยจากชาติที่มีรายได้รับดับปานกลาง(รวมทั้งไทย)สมัครชิงทุนด้าน สาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อน หรือ Public Health and Tropical...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3211
International Max Planck Research School for Computer Science (IMPRS-CS)ร่วมมือกับSaarland University แจ้งให้ทุนมูลค่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการช่วยนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาทำงานวิจัยในสาขาเกี่ยวกับ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3210
Cantab Capital Institute for the Mathematics of Information แจ้งให้ทุนเต็มจำนวน ระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการและสาขาวิชาที่ครอบคลุมทุกด้านของสาขาวิชาMathematics of...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3209
University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาที่ประสงค์จะเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทในประเทศเนเธอร์แลนด์ทุนครอบคลุมค่าเรียน ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าอุปกรณ์การศึกษา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3208
University of Aucklandแจ้งให้ทุนประจำปี 2018 เป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียนกับผู้สมัครจากต่างชาติเพื่อไปเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในการเรียนสาขาต่าง ๆ ที่มีการสอนที่นี่ โดยทุนมีมูลค่าสูงสุด $10,000โดยเดทไลน์การสมัคร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3207
จาก Part 1 ได้บอกถึงวิธีการ ขั้นตอนและกิจกรรม สำหรับตอนนี้ จะมาบอกถึงคำถามที่ทางทุนจะให้เราตอบเมื่อถึงช่วงเวลาเปิดรับสมัครกันนะคะ นุ่นยกคำแนะนำทั้งหมดมาจากหน้าเว็บไซต์หลักของทุน และอธิบายในแต่ละหัวข้อเพื่อให้เพื่อนๆ...
by Suphisara Chinakkarapong
รูป 3206
Saint Michaels College มหาวิทยาลัยแคธอลิคเอกชนในสหรัฐ ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประมาณ 2,000 คน เชิญนักเรียนต่างชาติสมัครขอทุนเรียนปริญญาตรี มูลค่า $1,000 and 50% of tuitionเปิดรับใบสมัครออนไลน์ ถึง 1 พฤศจิกายน 2018...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3205
Rollins Collegeเชิญสมัครชิงทุนโปรแกรมบริหารธุรกิจ MBA International Student Scholarships โดยเป็นทุนมีมูลค่าเต็มจำนวนและบางส่วนของค่าเรียน ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสัญชาตินอกเหนื่อจากสหรัฐ เดทไลน์รับใบสมัคร November 1, 2018...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3204
Queen Mary University of London (QMUL)มหาวิทยาลัยวิจัยในสหราชอาณาจักรประกาศให้ทุนวิจัย ในหลากหลายสาขา หรือ Postgraduate Research Programme แก่ผู้สมัครท้องถิ่น สหภาพยุโรป และนานาชาติ เปิดรับใบสมัครออนไลน์ถึง 31 มกราคม...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3203
รัฐบาลมณฑลเจียงซูมีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษา Jiangsu Jasmine ประจำปี 2019 สำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษาโดยเพิ่มนักศึกษาต่างชาติในมณฑลเจียงซู ทุนการศึกษามีทั้งเต็มรูปแบบและทุนการศึกษาบางส่วน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 3 of 159 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS