ALL STORIES

รูป 4120
University Canada West แจ้งให้ทุนSoutheast Asia Regional Grants หรือทุนสำหรับชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2020 ระดับปริญญาตรี โท และอนุปริญญา มีมูลค่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเรียน $9,450, $18,900 หรือ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4119
National Research UniversityHigher School of Economicsในกรุงมอสโกว์ ประเทศรัสเซีย เปิดรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากต่างชาติ ประจำปี 2020 เพื่อเรียนปริญญาโทด้านCorporate...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4118
Adelaide Scholarships International (ASI) Scholarships in Australia, 2020-2021ที่University of Adelaide ทุนครอบคลุมค่าศึกษาวิจัย 2 ปีและ 3 ปีตามลำดับ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 100% Tuition Fee Waiver + Stipend $28,092...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4117
University of Waikato เชิญสมัครชิงทุนInternational Bursary for outstanding studentsเปิดให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนเป็นครั้งแรกในหลักสูตร Undergraduate หรือ Postgraduate programme ทุนมีมูลค่าสูงสุด NZD$10,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4116
Dalarna Universityมหาวิทยาลัยที่มีแคมปัสอยู่ที่เมืองFalunและBorlngeในประเทศสวีเดน เสนอให้ทุนแก่ผู้สมัครเรียนต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2020 เป็นทุนช่วยค่าเรียนบางส่วน จำนวน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4115
สำหรับผู้สมัครเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนโปรแกรมเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)ที่ Federation University Australia ทุนครอบคลุมค่าที่พักรายปีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สูงสุดไม่เกิน $9,700...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4114
เรียนสาขา Accounting, Banking & Finance, International Business and Management Studiesผ่านทุนที่สถาบันการจัดการ Singapore Institute of Managementโดยสถาบันจะช่วยค่าเรียน โดยไม่มีข้อผูกมัด เปิดรับนักเรียนจากต่างประเทศ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4113
รัฐบาลมณฑลเจียงซู(Jasmine Jiangsu Government) แจ้งให้ทุนแก่นักเรียนจากต่างชาติ ในการมาเรียนทุกระดับใน Soochow University โดยเป็นทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลัก ๆ แทบทุกอย่าง เช่นค่าเรียน ที่พัก ค่าครองชีพ อุปกรณ์การศึกษา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4112
University of Melbourneแจ้งกำลังเปิดให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้สมัครทั้งในออสเตรเลียและนานาชาติ โดยให้เป็นทุนจำนวน 600 ทุน ในทุกสาขาวิจัย เป็นการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2020...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4111
Mohamed bin Zayed University for Artificial Intelligenceเปิดหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแจ้งความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในสาขาดังกล่าวในระดับปริญญาโทจำนวน 25 คน และปริญญาเอกจำนวน 25 คน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4110
การแข่งขันประกวดสร้างภาพยนตร์สั้น 2020 CineSpace Short Film Competitionร่วมดำเนินการโดย NASA กับ Houston Cinema Arts Societyเปิดรับเยาวชน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ที่ใจรักในการทำหนังสั้นจากทั่วโลก ชิงเงินรางวัลรวมถึง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4109
The Utbildning.se, Dagens IndustryและStockholm School of Economics ประเทศสวีเดนแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครต่างชาติ เป็นทุนMBAเต็มจำนวนหรือ Full tuition fee of SEK 495.000 + VATโดยต้องจบระดับปริญญาอย่างน้อย 3 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4108
UniSA University Presidents Scholarships (UPS) for International Students in Australia, 2020ทุนวิจัยที่ University of South Australiaพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานวิจัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4107
David Johnston Lebovic Foundation International Experience Awards in Canada University of Waterloo มหาวิทยาลัยวิจัยในแคนาดาเป็นทุนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามูลค่า $2,500 , $2,500 to $5,000 and $10,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4106
ไม่ต้องบินต่างประเทศโดยทำการวิจัยอิสระในประเทศของผู้สมัครสำหรับทุนที่ให้โดยWellcome Trust องค์กรการกุศลด้านการวิจัยชีวการแพทย์ที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4105
MOFA Taiwan Fellowship for Foreign Researchers, 2020เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อมอบให้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการต่างชาติที่สนใจทำการวิจัยที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิชาการต่าง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4104
International Undergraduate Excellence Scholarships at Bond University in Australia,2020 เปิดสำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีจากต่างชาติที่ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแล้ว โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน มูลค่า 25% ของโปรแกรมต่าง ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4103
ทุนKAAD for Developing Countries Students in Germany,2020เปิดรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย) ในการไปเรียนระดับปริญญาโท เอก และทำโครงการวิจัยหลังป.เอก(2-6 เดือน) ในประเทศเยอรมนี สนับสนุนรายการโดย Catholic...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4102
Deans Scholarships for International Studentsโดย Fordham Universityมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก กำลังเปิดรับผู้สมัครขอทุนเรียนระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)จากทุกสัญชาติ โดยต้องได้เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4101
Australian National Universityประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครท้องถิ่นและต่างชาติเพื่อไปเรียนปริญญาเอก ประจำปี2020-2021ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยทุนช่วยเหลือแทบทุกด้าน รวมถึงเรื่องบุตร เปิดรับสมัครถึงAugust...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 2 of 203 Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS