ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 1581
School of Pharmacy & Life Sciences at Robert Gordon Universityในสหราชอาณาจักร ให้ทุนระดับปริญญาโท หลายสาขาคือPharmacists Assessment, Instrumental Analytical Science และ Clinical Pharmacy โดยทุนมีมูลค่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1580
DAAD (German Academic Exchange Service)ประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครนานาชาติ ในสาขาเกี่ยวกับ Fine Art, Design, Film, Music,Architecture Drama, Direction, Dance และ Choreographyเป็นคอร์สเสริมหลักสูตร ระยะเวลา 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1577
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)ของญี่ปุ่นให้ทุนชื่อ RONPAKU Fellowshipสำหรับนักศึกษานานาชาติ เพื่อทำวิจัยในสาชา Humanities, Social Sciences และ Natural Sciences ในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจำนวน 30 ทุน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1576
The Leibniz-Institute of European History (IEG) กำลังให้ทุนวิจัย นสาขาประวัติศาสตร์ต่าง ๆ และศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกนานาชาติ ที่ต้องการทำโครงการวิจัย ที่ใช้เวลาไม่เกิน 12 เดือน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1575
University of Westminster ในสหราชอาณาจักรประกาศให้ทุนระดับปริญญาโทแก่นักศึกษาจากชาติกำลังพัฒนา เป็นทุน ช่วยค่าเรียนเต็มจำนวน ค่าที่พัก ค่าครองชีพ และค่าเดินทางไปกลับลอนดอนกับประเทศผู้ได้ทุน เดทไลน์การสมัคร 1 พ.ย.2013...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1574
The Boehringer Ingelheim Fonds (BIF)ให้ทุนด้านยาชีวภาพ หรือ Biomedicine แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ที่ต้องการสานต่อการวิจัย Basic Biomedical Researchปริญญาเอก เป็นเวลา 3 ปี ทุนครอบคลุมเงินอุดหนุนรายเดือน การประชุม สัมนา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1572
ปีการศึกษา2556นี้มีนักเรียนไทย90คน ได้รับทุนอีราสมุส มุนดุส เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในปีนี้ผู้ที่ได้รับทุนมีสาขาวิชาการเรียนที่หลากหลายโดยครอบคลุมด้านการจัดการด้าน อีราสมุส...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1569
The Centre for International Governance Innovation (CIGI)ให้ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกแก่ผู้สมัครนานาชาติที่สนใจการทำวิจัยกี่ยวกับ Global Governance and Policyโดยต้องพิจารณาที่จะไปใช้ชีวิตทำงานที่ CIGI Campus in Waterloo,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1568
Coca-Cola Company และ Domus Academy สถาบันออกแบบชั้นนำของอิตาลี ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ ในสาขา Business Designระดับปริญญาโทเพื่อมุ่งสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทางด้านออกแบบแบรนด์ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1567
University of British Columbiaให้ทุนในชื่อ 2014 UBCs International Leader of Tomorrow Awardsโดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษานานาชาติ สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี มีความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1566
Oakland Universityในสหรัฐ เสนอให้ทุนไม่จำกัดสาขาเรียนแก่นักศึกษานานาชาติ ที่สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรกในระดับ Graduate Degree โดยผู้สมัครต้องถือวีซ่าสหรัฐ ประเภท F-1 หรือ J-1ทุนมีมูลค่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1563
ทุนด้านเศรษฐศาสตร์ระดับป.ตรี ให้โดย University of Queenslandผู้มีสิทธิสมัครต้องจบในหลักสูตร Cambridge InternationalA levels (min aggregate 15* / 17.5**) หรือ International Baccalaureate (IB) program (min...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1562
สถาบันการสื่อสารโทรคมนาคมของโปรตุเกส เสนอให้ทุนตำแหน่งนักวิจัย ทาง Multimedia Signal Processingในโปรตุเกส เป็นทุนที่จะมีการต่อสัญญาปีต่อปี มีเงินเดือนให้เดือนละ 1000 เปิดรับผู้สมัครจากนานาชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1561
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเจนีวา ของสวิตเซอร์แลนด์เสนอให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยม และมีแรงจูงใจสูงในการไปศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ University of...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1553
University of Abertay Dundee ให้ทุนนานาชาติ สำหรับนักเรียนนอกสหภาพยุโรป ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลา ในภาคการศึกษาเดือนกันยายนปีนี้ เป็นทุนระดับปริญญาตรี และหลังปริญญาโดยพิจารณาผลการเรียน หรือ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1552
สภาวิจัยสังคมศาสตร์ญี่ปุ่น มูลนิธิญี่ปุ่นศูนย์พันธมิตรโลก และสภาอเมริกันเพื่อการเรียนรู้สังคมต่าง ๆ เชิญผู้สนใจสมัครขอทุนวิจัยพหุสังคมนานาชาติ หรือ Abe Fellowship Program for International Multidisciplinary Research,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1550
Macquarie University ของออสเตรเลีย เสนอให้ทุนวิจัยหลังปริญญา International Postgraduate Research Scholarships (IPRS)และ Macquarie University Research Excellence(iMQRES) Scholarshipsแก่นักศึกษานอกเหนือจากออสเตรเลีย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1549
Shuttleworth Foundation Trustให้ทุนสำหรับผู้สนใจจากทั่วโลก ที่มีความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ มีนวัตกรรมทางความคิดใหม่ ๆ เพื่อสังคม สามารถเพิ่มองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้ และเทคโนโลยี ทุนมีอายุ 1 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1548
University of Bremen เสนอให้ทุนแก่นักวิจัยเยอรมันและนานาชาติ เพื่อทำงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยในระยะเวลา 2 และ 4 ปี รวม 6 ตำแหน่ง ในชื่อ2013/14 M8 Post-Doc Initiative for Early Career & Independent Postdoctoral...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1546
The University of Kent ในกรุงโรมของอิตาลีเสนอให้ทุนระดับมาสเตอร์ ดีกรี ประจำปี 2013-14 แก่นักศึกษาสหราชอาณาจักร,สหภาพยุโรป และนานาชาติ ในการไปศึกษาด้านประวัติศาสตร์โรมัน โบราณคดีหรือประวัติศาสตร์โบราณ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 88 of 99 First Prev 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS