ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 1566
Oakland Universityในสหรัฐ เสนอให้ทุนไม่จำกัดสาขาเรียนแก่นักศึกษานานาชาติ ที่สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรกในระดับ Graduate Degree โดยผู้สมัครต้องถือวีซ่าสหรัฐ ประเภท F-1 หรือ J-1ทุนมีมูลค่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1563
ทุนด้านเศรษฐศาสตร์ระดับป.ตรี ให้โดย University of Queenslandผู้มีสิทธิสมัครต้องจบในหลักสูตร Cambridge InternationalA levels (min aggregate 15* / 17.5**) หรือ International Baccalaureate (IB) program (min...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1562
สถาบันการสื่อสารโทรคมนาคมของโปรตุเกส เสนอให้ทุนตำแหน่งนักวิจัย ทาง Multimedia Signal Processingในโปรตุเกส เป็นทุนที่จะมีการต่อสัญญาปีต่อปี มีเงินเดือนให้เดือนละ 1000 เปิดรับผู้สมัครจากนานาชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1561
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเจนีวา ของสวิตเซอร์แลนด์เสนอให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยม และมีแรงจูงใจสูงในการไปศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ University of...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1553
University of Abertay Dundee ให้ทุนนานาชาติ สำหรับนักเรียนนอกสหภาพยุโรป ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลา ในภาคการศึกษาเดือนกันยายนปีนี้ เป็นทุนระดับปริญญาตรี และหลังปริญญาโดยพิจารณาผลการเรียน หรือ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1552
สภาวิจัยสังคมศาสตร์ญี่ปุ่น มูลนิธิญี่ปุ่นศูนย์พันธมิตรโลก และสภาอเมริกันเพื่อการเรียนรู้สังคมต่าง ๆ เชิญผู้สนใจสมัครขอทุนวิจัยพหุสังคมนานาชาติ หรือ Abe Fellowship Program for International Multidisciplinary Research,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1550
Macquarie University ของออสเตรเลีย เสนอให้ทุนวิจัยหลังปริญญา International Postgraduate Research Scholarships (IPRS)และ Macquarie University Research Excellence(iMQRES) Scholarshipsแก่นักศึกษานอกเหนือจากออสเตรเลีย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1549
Shuttleworth Foundation Trustให้ทุนสำหรับผู้สนใจจากทั่วโลก ที่มีความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ มีนวัตกรรมทางความคิดใหม่ ๆ เพื่อสังคม สามารถเพิ่มองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้ และเทคโนโลยี ทุนมีอายุ 1 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1548
University of Bremen เสนอให้ทุนแก่นักวิจัยเยอรมันและนานาชาติ เพื่อทำงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยในระยะเวลา 2 และ 4 ปี รวม 6 ตำแหน่ง ในชื่อ2013/14 M8 Post-Doc Initiative for Early Career & Independent Postdoctoral...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1546
The University of Kent ในกรุงโรมของอิตาลีเสนอให้ทุนระดับมาสเตอร์ ดีกรี ประจำปี 2013-14 แก่นักศึกษาสหราชอาณาจักร,สหภาพยุโรป และนานาชาติ ในการไปศึกษาด้านประวัติศาสตร์โรมัน โบราณคดีหรือประวัติศาสตร์โบราณ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1541
Nottingham Trent University ในสหราชอาณาจักร เสนอให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย ในคอร์สที่จะเริ่มเดือนกันยายนและตุลาคม 2013โดยเป็นทุนบางส่วนที่ช่วยเหลือ 3 ปี เดทไลน์ในการสมัคร 30...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1540
มูลนิธิไบเออร์ ให้ทุนOtto Bayer Scholarshipsสำหรับนักศึกษานานาชาติและเยอรมัน เพื่อเรียนป.ตรีในสาขา biology, microbiology, biotechnology and biochemical engineering; chemistry and chemical engineering and pharmacy and...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1539
University of Western Australiaเสนอให้ทุนบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษานานาชาติ ในชื่อInternational Postgraduate Research Scholarships (IPRS)ไม่จำกัดสาขาสำหรับปีการศึกษา 2014 เป็นทุนวิจัยปริญญาโทและเอก ครอบคลุม 4 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง