ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 1196
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยซิดนี่ย์เทคโนโลยี ของออสเตรเลีย เสนอให้ทุนระดับPhD ชื่อ Quentin Bryce Law Doctoral Scholarshipsเพื่อทำวิจัยทางกฎหมาย เป็นทุนมูลค่า $30,000ต่อปีเป็นเวลา 3 ปี รวมทั้งสนับสนุนการทำวิจัยอีก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1195
Nottingham Business Schoolในสหราชอาณาจักร เสนอให้ทุนจำนวนมาก มูลค่า 50%ของค่าเรียนหรือไม่เกิน7,500 แก่นักศึกษานานาชาติ,UK และEU โดยต้องเป็นผู้ผ่านการรับเข้าโปรแกรม MBAเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยในปี 2013/2014...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1190
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย Australia Awards ENDEAVOUR AWARDS ประจำปี 2013-2014 มาแล้ว กำหนดการ เปิดรับสมัคร 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2556 (เพื่อศึกษาต่อใน พ.ศ. 2557) ประเภททุน - ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour...
by Tony Teerati
รูป 1189
สวัสดีชาว Interscholarship ครับกระทรวงการต่างประเทศของสเปนมีข่าวดีฝากมาให้นักเรียนไทยซึ่งกระทรวงจะรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนของกระทรวงการต่างประเทศครับ...
by Tony Teerati
รูป 1184
ทุนในชื่อ2014 Merit Scholarshipsสำหรับนักศึกษานานาชาติ นักศึกษาUK/EUในสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ Clinical/Sports Biomechanics,Diagnostic Radiography (pre registration),Physiotherapy (pre-registration)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1181
ทุนชื่อ Gold and Silver Awardsสำหรับนักเรียนนานาชาติที่วางแผนจะลงทะเบียนเรียน หรือได้ลงทะเบียนเรียนที่Vytautas Magnus Universityประเทศลิธัวเนียระดับปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ โดยทุนระดับโกลด์ เป็นค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1180
นักเรียนนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนปีแรกที่ Bocconi Universityประเทศอิตาลี สามารถสมัครขอทุนค่าเรียนเต็มจำนวน มูลค่าประมาณ 11,500.00 ต่อปี(สูงสุดไม่เกิน2ปีแล้วแต่การพิจารณาผลการเรียน) เดทไลน์สมัครครั้งต่อไป รอบ4 วันที่...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1179
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอให้ทุนในชื่อ2013 China/AUN Scholarship Programสำหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนไปเรียนระดับปริญญาโท-เอก มีทั้งโปรแกรมเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ โดยทุนครอบคลุมค่าเรียนและอื่น ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1175
The International Max Planck Research School on Adapting Behavior in a Fundamentally Uncertain World (IMPRS Uncertainty) เชิญนักศึกษานานาชาติสมัครขอรับทุนปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย,จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร์ โดยทุนมค่า 1,365...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1174
ทุนชื่อSingapore International Graduate Awards (SINGA)ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักศึกษานานาชาติ เพื่อไปทำปริญญาเอกทางด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยสนับสนุนด้านการเงินเป็นเวลา 4 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1173
University of Lausanne ประกาศให้ทุนในชื่อUNIL Masters Grants for Foreign Studentsเพื่อไปเรียนระดับป.โทในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น Master of Medicine, Master of Arts in Public Management and Policy, Master of Arts in Sciences...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1172
มหานครเซี่ยงไฮ้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอให้ทุนประจำปี สำหรับปีการศึกษา 2013/2014 มี 3 แบบแก่นักเรียนนานาชาติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงเอก โดยมีทั้งทุนเต็มจำนวนและบางส่วน เพื่อไปศึกษาที่ University of Shanghai for...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1169
DAAD, German Academic Exchange Serviceเสนอให้ทุนบัณฑิตศึกษาแก่นักเรียนจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อไปศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศเยอรมนี เป็นทุนมีเงินเดือนให้ EUR 750.00.และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1168
กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอให้ทุน เรียกว่าChinese Government Special Scholarship-University Postgraduate Study Program(CGS-UPSP), 2013แก่นักเรียนนานาชาติ โดยเป็นทุน 2-3 ปีสำหรับป.โท และ 3-4...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1167
กระทรวงต่างประเทศประกาศให้ทุนการศึกษา 2013 HEC-EGIDE/ Eiffel MBA Scholarshipsแก่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเรียนปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ โดยทุนมีเงินเดือนให้เดือนละ 1,181รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1166
ประกาศ!!! ทุนการศึกษาของสถาบัน Audencia Nantes สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรนานาชาติกับทางสถาบัน Audencia Nantes ภายในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคมที่จะถึงนี้ และได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา...
by Tony Teerati
รูป 1165
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป แจ้งการมอบทุนการศึกษาที่รัฐบาลไต้หวันประสงค์จะมอบให้นิสิต นักศึกษาไทย ประจำปี 2013 รายละเอียดทุน 1.ระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน 15,000 NTD ระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี...
by Tony Teerati
รูป 1163
ทุนสื่อมวลชนไปทำข่าวในช่วงการประชุมใหญ่สหประชาชาติ ครั้งที่ 67 ที่กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในชื่อThe Dag Hammarskjold Scholarship Fund for Journalists, 2013 USAโดยครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พัก อาหาร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1162
สำนักงานพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยสวอนซี ในสหราชอาณาจักร ประกาศให้ทุนสำหรับนักเรียนนานาชาติ ที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป โดยเป็นทุนปีแรกของทั้งปริญญาตรีและโทสาขาใดก็ได้ หากผลการเรียนดีปีต่อไปอาจได้รับการต่ออายุทุนอีก 2,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1158
Cardiff University ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2013/2014 ในทุกสาขาโดยเป็นทุนเต็มจำนวน 3 ทุน และทุนบางส่วน 3 ทุน ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 78 of 79 First Prev 73 74 75 76 77 78 79 Next
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS