ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 1184
ทุนในชื่อ2014 Merit Scholarshipsสำหรับนักศึกษานานาชาติ นักศึกษาUK/EUในสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ Clinical/Sports Biomechanics,Diagnostic Radiography (pre registration),Physiotherapy (pre-registration)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1181
ทุนชื่อ Gold and Silver Awardsสำหรับนักเรียนนานาชาติที่วางแผนจะลงทะเบียนเรียน หรือได้ลงทะเบียนเรียนที่Vytautas Magnus Universityประเทศลิธัวเนียระดับปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ โดยทุนระดับโกลด์ เป็นค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1180
นักเรียนนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนปีแรกที่ Bocconi Universityประเทศอิตาลี สามารถสมัครขอทุนค่าเรียนเต็มจำนวน มูลค่าประมาณ 11,500.00 ต่อปี(สูงสุดไม่เกิน2ปีแล้วแต่การพิจารณาผลการเรียน) เดทไลน์สมัครครั้งต่อไป รอบ4 วันที่...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1179
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอให้ทุนในชื่อ2013 China/AUN Scholarship Programสำหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนไปเรียนระดับปริญญาโท-เอก มีทั้งโปรแกรมเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ โดยทุนครอบคลุมค่าเรียนและอื่น ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1175
The International Max Planck Research School on Adapting Behavior in a Fundamentally Uncertain World (IMPRS Uncertainty) เชิญนักศึกษานานาชาติสมัครขอรับทุนปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย,จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร์ โดยทุนมค่า 1,365...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1174
ทุนชื่อSingapore International Graduate Awards (SINGA)ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักศึกษานานาชาติ เพื่อไปทำปริญญาเอกทางด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยสนับสนุนด้านการเงินเป็นเวลา 4 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1173
University of Lausanne ประกาศให้ทุนในชื่อUNIL Masters Grants for Foreign Studentsเพื่อไปเรียนระดับป.โทในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น Master of Medicine, Master of Arts in Public Management and Policy, Master of Arts in Sciences...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1172
มหานครเซี่ยงไฮ้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอให้ทุนประจำปี สำหรับปีการศึกษา 2013/2014 มี 3 แบบแก่นักเรียนนานาชาติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงเอก โดยมีทั้งทุนเต็มจำนวนและบางส่วน เพื่อไปศึกษาที่ University of Shanghai for...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1169
DAAD, German Academic Exchange Serviceเสนอให้ทุนบัณฑิตศึกษาแก่นักเรียนจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อไปศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศเยอรมนี เป็นทุนมีเงินเดือนให้ EUR 750.00.และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1168
กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอให้ทุน เรียกว่าChinese Government Special Scholarship-University Postgraduate Study Program(CGS-UPSP), 2013แก่นักเรียนนานาชาติ โดยเป็นทุน 2-3 ปีสำหรับป.โท และ 3-4...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1167
กระทรวงต่างประเทศประกาศให้ทุนการศึกษา 2013 HEC-EGIDE/ Eiffel MBA Scholarshipsแก่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเรียนปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ โดยทุนมีเงินเดือนให้เดือนละ 1,181รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1166
ประกาศ!!! ทุนการศึกษาของสถาบัน Audencia Nantes สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรนานาชาติกับทางสถาบัน Audencia Nantes ภายในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคมที่จะถึงนี้ และได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา...
by Tony Teerati
รูป 1165
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป แจ้งการมอบทุนการศึกษาที่รัฐบาลไต้หวันประสงค์จะมอบให้นิสิต นักศึกษาไทย ประจำปี 2013 รายละเอียดทุน 1.ระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน 15,000 NTD ระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี...
by Tony Teerati
รูป 1163
ทุนสื่อมวลชนไปทำข่าวในช่วงการประชุมใหญ่สหประชาชาติ ครั้งที่ 67 ที่กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในชื่อThe Dag Hammarskjold Scholarship Fund for Journalists, 2013 USAโดยครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พัก อาหาร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1162
สำนักงานพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยสวอนซี ในสหราชอาณาจักร ประกาศให้ทุนสำหรับนักเรียนนานาชาติ ที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป โดยเป็นทุนปีแรกของทั้งปริญญาตรีและโทสาขาใดก็ได้ หากผลการเรียนดีปีต่อไปอาจได้รับการต่ออายุทุนอีก 2,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1158
Cardiff University ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2013/2014 ในทุกสาขาโดยเป็นทุนเต็มจำนวน 3 ทุน และทุนบางส่วน 3 ทุน ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1157
Vienna Biocenter (VBC) ประเทศออสเตรียเสนอให้ทุนด้าน Molecular Life Sciencesโปรแกรมระดับปริญญาเอกนานาชาติ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษาทั่วโลก โดยเป็นทุนที่มีเงินเดือน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1155
รัฐบาลตุรกีเชิญชวนให้สมัครขอทุน Turkey graduate scholarship programสำหรับนักศึกษาจากนานาชาติในระดับ Master และ PhDเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศตุรกี หมดเขตรับสมัคร 31 มี.ค.2013 Applications are invited by...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1154
ทุนประจำปีของ University of Pavia and the Organisation for the Right to Education (EDiSU) ประเทศอิตาลี จำนวน 10 ทุน สำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อไปทำการวิจัยด้านการศึกษาเรื่องการพัฒนา ระยะเวลา 4-10...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1153
มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล และ INTO โรงเรียนเตรียมภาษาของมหาวิทยาลัย เสนอทุนแก่นักเรียนต่างชาติผู้ที่กำลังสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ทุนเสนอให้กับนักเรียนต่างชาติผู้ที่กำลังสมัครตามโครงการสอบตรง ด้าน...
by Tony Teerati
Page 135 of 136 First Prev 130 131 132 133 134 135 136 Next
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS