ทุนการศึกษา โรงเรียน

ALL STORIES

รูป 46
KDI School of Public Policy and Management offers Masters, Doctoral Scholarships for International Students in the field of Public Policy, Development Policy, Korea 2012 Study Subject(s):Public Policy ,Development...
by Chanitsiree Keawood
รูป 45
Victoria University offers International Postgraduate Research Scholarship for the? Australia or New Zealand, Australia 2012 Study Subject(s):Applied Informatics,Diversity and Wellbeing, Education, Diversity and...
by Chanitsiree Keawood
รูป 44
France is known for its worldwide position in quality education. There are many good universities in France which welcome international students . The cost of education is also considered low cost as compared to other...
by Chanitsiree Keawood
รูป 43
The University of Huddersfield offers Queen Elizabeth Diamond Jubilee Scholarship for International Master?s students at UK, 2012 Study Subject(s):Courses offered by the University Course Level:Master Scholarship...
by Chanitsiree Keawood
รูป 42
ทุนปริญญาตรีนานาชาติ ณ?University of Waterloo ประเทศแคนาดา ประจำปี 2012 University of Waterloo offers International Undergraduate Emergency Bursary, Canada 2012 Study Subject(s): Courses offered by the university...
by Chanitsiree Keawood
รูป 41
ทุนป.ตรี-ป.เอก สำหรับประเทศกำลังพัฒนา ณ?Jember University ประเทศอินโดนีเซีย 2012-2013 Scholarship for Developing Countries offer by Jember University to Undergraduate, Master and PhD Students,Indonesia 2012/13 Study...
by Chanitsiree Keawood
รูป 40
Conflict Studies and Management Programme (CSMP) at the Willy Brandt School of Public Policy in Erfurt - Scholarships for PhD Students - Current Offer for 2012 Application deadline is: 31.07.2011 Focus in research and...
by Chanitsiree Keawood
รูป 39
20th Anniversary High School Exchange USA & Europe 2013-2014 โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ...
by Chanitsiree Keawood
รูป 38
เปิดรับสมัครทนายความรุ่นเยาว์จากประเทศต่างๆที่สนใจศึกษาพื้นฐานกฏหมายของฝรั่งเศส เข้าฝึกงานที่สภาทนายความ กรุงปารีส การฝึกงานระดับนานาชาตินี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี...
by Chanitsiree Keawood
รูป 37
Scholarship for Developing Countries offer by Jember University to Undergraduate, Master and PhD Students,Indonesia 2012/13 Study Subject(s):Various Course Level:Undergraduate, Master and PhD Scholarship Provider:...
by Chanitsiree Keawood
รูป 36
IDP Education Expo 2012 มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ โอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่า เพื่ออนาคตที่ดียิ่งกว่า ? พบสถาบันการศึกษาทุกระดับจากออสเตรเลีย ? ข้อมูลการศึกษามากกว่า 1,000 หลักสูตร ? แหล่งทุนการศึกษา ... ฟรี! ?...
by Chanitsiree Keawood
รูป 35
ทุนปริญญาโทหลากหลายสาขาวิชาโดย Archimedes Foundation เรียนที่ Tallinn University of Technology ประเทศเอสโตเนีย ประจำปี 2012 Archimedes Foundation funded DoRa 9 Scholarship for International Master students at Tallinn...
by Chanitsiree Keawood
รูป 34
ทุนรัฐบาลออสเตรเลียประจำปี 2012? Australian Government offers Endeavour Research Awards for Students of Asia Pacific, Middle East, Europe and the Americas, 2012 Study Subject(s): Courses offered by the institutions...
by Chanitsiree Keawood
รูป 33
ตำแหน่งปริญญาเอก ด้าน ประสาทวิทยาเกี่ยวกับการรับรู้ (Cognitive Neuroscience) ณ University of Bologna and four prestigious foreigner institutions?โดย?JICN Partner instituions ประจำปี 2012-2013 Doctoral Position in the...
by Chanitsiree Keawood
รูป 32
European Commission offers Fellowships for Researchers from Third Countries in all areas of scientific and Technological Research 2012 Study Subject(s):All areas of scientific and technological research Course...
by Chanitsiree Keawood
รูป 31
UNESCO -L?OREAL? Fellowships Programme for Young Women from? from all over the world? in research developments in the field of life sciences at France and abroad, 2013 Study Subject(s):life sciences Course...
by Chanitsiree Keawood
รูป 30
Undergraduate Scholarship in the field of Information Science and Technology at the University of Information Science and Technology Saint Paul the Apostle, 2012/13 Macedonia Study Subject(s):Information Science and...
by Chanitsiree Keawood
รูป 8
มูลนิธิเอสซีจีแจกทุนเด็กช่างสร้างชาติ จำนวน 500 ทุนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบชั้น ม.3 ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกและสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรมได้...
by รัชภรณ์ วรประชา
Page 29 of 29 First Prev 24 25 26 27 28 29
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS