ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ALL STORIES

รูป 762
รัฐบาลสเปน ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต(สอนเป็นภาษาสเปน) ประจำปีการศึกษา 2550-2551 แก่นักศึกษาประเทศต่าง ๆ จำนวน 50 ที่นั่ง โดยผู้ได้รับทุนจะได้สิทธิ์ไปศึกษาที่? Diplomatic...
by Chanitsiree Keawood
รูป 761
? ? กระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาอาเซียนแก่นักเรียนที่เรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย...
by Chanitsiree Keawood
รูป 760
[caption id="attachment_339" align="aligncenter" width="400" caption="รัฐบาลอินเดีย "][/caption] รัฐบาลอินเดีย ให้ทุนปริญญาตรี โท เอก และทุนวิจัย แก่นักศึกษาไทย ประจำปี 2010-2011...
by Chanitsiree Keawood
รูป 759
มหาวิทยาลัยปิซา ประเทศอิตาลี?ให้ทุนป.เอก 2010 [caption id="attachment_79" align="aligncenter" width="463" caption="University of Pisa ให้ทุนต่อป.เอก"][/caption] Call for Admission of Candidates Educated Abroad to the...
by Chanitsiree Keawood
รูป 758
รู้จัก East-West Center ????????????????????? East-West Center เป็นศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์ในเรื่องของความสงบสุขระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร...
by Chanitsiree Keawood
รูป 757
ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ให้ทุนเรียนต่อปริญญาตรี สาขา?Mechatronic Engineer ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดรับระหว่างวันที่ 4-15 มกราคม 2553 ? [caption id="attachment_70" align="aligncenter" width="500" caption="ธปท....
by Chanitsiree Keawood
รูป 4
ทุนญี่ปุ่นศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยเปิดรับ28ก.พ.-1มี.ค.นี้เท่านั้น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น(ญี่ปุ่นศึกษา) สำหรับนักศึกษาไทยประจำปี 2013 โดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น มอบทุนระยะเวลา1...
by รัชภรณ์ วรประชา
รูป 3
ฟุลไบรท์ ให้ทุนครูมัธยมไปดูงานการบริหารสถานศึกษาที่สหรัฐ มูลนิธิการศึกษาไทย อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน 2014 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการนี้มอบให้จำนวน 4 ทุน...
by รัชภรณ์ วรประชา
Page 23 of 23 First Prev 18 19 20 21 22 23
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS