แนะนร.เรียนอย่างน้อย 2ภาษาเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แนะนร.เรียนอย่างน้อย 2ภาษาเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แนะนร.เรียนอย่างน้อย 2ภา


นายวิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภานักเรียน ประจำปี 2555ระดับประเทศ ในหัวข้อเรื่อง "สภานักเรียนไทยก้าวไกลสู่อาเซียน" โดยมีตัวแทนนักเรียนจากทุกจังหวัด จำนวน 78คน ตัวแทนนักเรียนพิการ 12คน ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 4คน และครูที่ปรึกษา 94คน ร่วมประชุมทั้งสิ้น 188คน

นายวิบูลย์ กล่าวว่า การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เด็กไทยควรพูดได้อย่างน้อย 2ภาษา อันดับแรกภาษาไทยจะต้องชัดเจนเพราะเป็นภาษาประจำชาติ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ เพราะกฎบัตรของอาเซียนกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารของประชาคมอาเซียน เด็กไทยควรจะเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านเพิ่มเติม เช่นพม่า เวียดนาม ตากาล็อก เพราะในอนาตรประเทศในอาเซียนจะต้องมีการติดต่อเชื่อมโยงกันมากขึ้น

นายวรวงษ์ ศรีเชียงสา ชั้นม. 6ร.ร.ขามแก่นนคร ประธานสภานักเรียน ปี 2554 กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังขาดความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมขณะนี้ก็เริ่มให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษกันมากขึ้น ก็ถือว่าดี เพราะหากช้าไปกว่านี้อาจจะไม่ทัน เราต้องมองประเทศเพื่อนบ้านด้วย อย่างประเทศลาว ก่อนนี้เขาเดินตามเราแต่ขณะนี้เขาเริ่มเทียบเท่าเราแล้วจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับนักเรียนมากกว่านี้ หากเป็นไปได้ก็อยากให้มีวันนักเรียน เพื่อจัดให้นักเรียนได้มีโอกาสมาเจอกัน เพื่อแสดงความคิดเห็น และให้สภานักเรียนมีบทบาทหรือเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลได้


ขอขอบคุณ: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

โดย รัชภรณ์ วรประชา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
พิมพ์หน้านี้