ทุนญี่ปุ่นศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยเปิดรับ28ก.พ.-1มี.ค.นี้เท่านั้น

ทุนญี่ปุ่นศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยเปิดรับ28ก.พ.-1มี.ค.นี้เท่านั้น

 ทุนญี่ปุ่นศึกษาสำหรับนักทุนรัฐบาลญี่ปุ่น(ญี่ปุ่นศึกษา) สำหรับนักศึกษาไทยประจำปี 2013 โดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น มอบทุนระยะเวลา1 ปีให้แก่นักเรียนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-29 ปี เกิดระหว่าง 2 เมษายน 1983 - 1 เมษายน 1995
- กำลังศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2-3 ในวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่นหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น
- มีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.0
- มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่ดี
- มีสุขภาพแข็งแรง
 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

-ได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ 117,000 เยนต่อเดือนตลอดระยะเวลา 1 ปี
- ค่าเล่าเรียน
-ค่าหอพักมหาวิทยาลัย
- ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 
เอกสารการสมัคร
- รูปขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป
- เอกสารแสดงสภาพการเป็นนักศึกษา
- เอกสารแสดงผลการศึกษาที่ผ่านมา
- สำเนาผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
(เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นเท่านั้น)
 
การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่สถานทูตญี่ปุ่น 28 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-16.00 น.หรือ วันที่ 1 มีนาคม เวลา 11.00-16.00 น.
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร.0-2696-3000, 0-2696-3004 (Ms. Supatra Pothong / Ms. Rungaroon Pattanathanes)
โดย รัชภรณ์ วรประชา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
พิมพ์หน้านี้