ทุนตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย "วนศาสตร์" โดย CIFOR ประเทศอินโดนีเซีย (หมดเขต 22 กุมภา 56)
ศูนย์วิจัยวนศาสตร์นานาชาติประเทศอินโดนีเซีย เสนอตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยด้านวนศาสตร์จากประเทศกำลังพัฒนา ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีด้าน เศรษฐศาสตร์ วนศาสตร์ (ป่าไม้) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครที่จบปริญญาโทจะมีข้อได้เปรียบ ผู้สมัครต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ REDD มีความรู้ภาษาอังกฤษ ทักษะทางคอมพิวเตอร์และโปรแกรมในการทำงานที่เกี่ยวข้อง (หมดเขตรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ 2556) Center for International Forestry Research offers Research Assistant in forestry research in Indonesia. The students of developing countries can apply for this scholarship. Candidate must have a bachelor?s degree in the field of economics, forestry or natural resources management, etc. Master?s degree is an advantage. Students must have analytical skills, climate change and REDD issues. Student must be proficient in English, computer skills and analytical software. CIFOR offers competitive remuneration for a period of one year (including six months probation) with a possibility of extension. Applicants must be submit their complete application electronically. Study Subject(s): The scholarship is provided to study forestry research. Course Level: This scholarship is for pursuing research level. Scholarship Provider: The Center for International Forestry Research (CIFOR) Scholarship can be taken at: Indonesia Eligibility: -Education, experience and technical skills Bachelor?s degree in a relevant field such in economics, forestry or natural resources management, etc. Master?s degree is an advantage. -Demonstrated analytical skills. -Knowledge of climate change and REDD issues is an advantage. -Good written and spoken English. -Strong computer skills in database, word processing and other relevant office applications. -Knowledge of analytical software is an advantage. -Personal attributes and competencies Competent in personal organisation and priority setting with the ability to work effectively under time pressures and manage multiple priorities. -Have initiative and is capable of working independently as well as an effective team player. -Good interpersonal and communication skills with the ability to effectively interact with people in a multi-disciplinary and multi-cultural environment. Scholarship Open for Students of Following Countries: The students of developing countries can apply for this scholarship. Scholarship Description: The Research Assistant will be a part of the REDD+ Benefits Sharing Project. The main task of the Research Assistant is to support the research of Work Package (WP) 1. Other tasks will include support to project management and coordination, and to research the activities of the other WPs as needed and directed. Duration of award(s): The appointment will be for a period of one year (including six months probation) with a possibility of extension contingent upon performance, continued relevance of the position and available resources. What does it cover? CIFOR offers competitive remuneration commensurate with skills and experience. Notification: We will acknowledge all applications, but we will contact only short-listed candidates. How to Apply: Please send your letter of interest and CV, including contact information for three referees, to: Human Resources Department, CIFOR cifor-hr-jobs-at-cgiar.org. Please indicate the position title and its reference number in the email subject line. Scholarship Application Deadline: The application deadline is 22 February 2013. รายละเอียดทุนเพิ่มเติม / More Information :?ศูนย์วิจัยวนศาสตร์นานาชาติประเทศอินโดนีเซีย เสนอตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยด้านวนศาสตร์จากประเทศกำลังพัฒนา ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีด้าน เศรษฐศาสตร์ วนศาสตร์ (ป่าไม้) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครที่จบปริญญาโทจะมีข้อได้เปรียบผู้สมัครต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ REDD มีความรู้ภาษาอังกฤษ ทักษะทางคอมพิวเตอร์และโปรแกรมในการทำงานที่เกี่ยวข้อง (หมดเขตรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ 2556)
โดย Chanitsiree Keawood
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
พิมพ์หน้านี้