52 ทุนป.โทไม่จำกัดสาขา(ยกเว้นแพทย์ฯ)ที่ยู ออฟ กลาสโกว์
มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ เสนอให้ทุนระดับป.โทในชื่อ University Trust International Leadership Scholarship โดยเป็นทุนค่าเรียนมูลค่า ?10,000 จำนวน 12 ทุน และ ?5,000 จำนวน 40 ทุน โดยผู้สมัครต้องได้ปริญญาตรีเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 1 ของสหราชอาณาจักร หมดเขตส่งใบสมัคร 26 เม.ย.2013 University of Glasgow is offering?University Trust International Leadership Scholarship for International Students.?There are 12 scholarships worth ?10,000 and 40 scholarships worth ?5,000, against tuition fees to pursue masters degree program in any discipline (clinical programmes are not eligible). Applicants applying for the scholarship must achieve the international equivalent of a UK first class honours degree. Study Subject(s): The scholarship is provided to study all courses offered by the University at masters level. Course Level: Scholarship is available for pursuing ?masters?degree programme (non clinical). Scholarship Provider: University of Glasgow Scholarship can be taken at: UK Eligibility: Applicants must achieve the international equivalent of a UK first class honours degree. Scholarship Open for Students of Following Countries: Applicants must be?international (non-EU) students. Scholarship Description:?The University of Glasgow will award?52 University Trust International Leadership scholarships?to?international (non-EU) students starting a Masters degree programme in September 2013 in any discipline (clinical programmes are not eligible). Number of Awards:?52 scholarships are awarded. Duration of Award:?Not Known What does it Cover??There are 12 scholarships worth ?10,000 and 40 scholarships worth ?5,000, against tuition fees. How to apply:?Online applications for this scholarship will start on?Monday 18th February 2013. Please?look at?the?Application Guidelines for Students. Applicants will be expected to submitted a 400-word statement outlining how they meet the criteria of the award, how they will use the scholarship and how it will help them achieving their future goals. Scholarship Application Deadline: The application closing date is 26th April 2013. Further Official Scholarship Information and Application http://www.gla.ac.uk/scholarships/international/postgraduatetaught/universityscholarships/#d.en.248617
โดย Chanitsiree Keawood
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
พิมพ์หน้านี้